Vanaf 1 september tot en met 30 september 2021 kunnen ondernemers aanvragen voor subsidie in het kader van de Aanjaagregeling 2022 indienen. Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk verbeteren. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag van € 240.000,-- beschikbaar gesteld.

Voor gehele branche of gebied

De subsidie wordt in één termijn (tranche) opengesteld. Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.

Adviescommissie

De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De commissie neemt in zijn afweging een aantal uitgangspunten mee, zoals het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Er wordt ook gekeken naar een evenredige verdeling over de verschillende gebieden en branches in de gemeente. De uiteindelijke beslissing over de toekenning is aan het college van burgemeester en wethouders.

De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van: het centrum, de wijkwinkelcentra, de bedrijventerreinen, Wijk aan Zee, de meubelboulevard en de horeca.

Subsidie aanvragen kan via de onderstaande knop

Subsidie aanvragen