U kunt subsidie aanvragen bij de gemeente Beverwijk. Klik op een van de onderstaande blokken voor meer informatie.

U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie (bijdrage in de kosten) aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten of projecten die de gemeente niet zelf doet. Het gaat om activiteiten en projecten waar de inwoners van Beverwijk voordeel bij hebben. Voor het aanvragen van een subsidie zijn de voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2016

Wie krijgt subsidie?

De gemeenten stelt ieder jaar een lijst op: het Subsidieregister. Daarin staat per jaar welke organisaties of verenigingen subsidie hebben gekregen.