Als gemeente geven wij subsidie aan activiteiten en projecten die mee helpen aan gemeentelijke doelen. En bedoeld zijn voor de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, sport en gezondheid. Of voor specifieke doelgroepen, zoals jeugd of ouderen.

Voorwaarden en regels

Voor het aanvragen en toekennen van een subsidie zijn voorwaarden en regels afgesproken. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente. Lees vooraf de extra informatie op de pagina Algemene Subsidieverordening.

Voor het aanvragen en toekennen van subsidies binnen het sociaal domein gelden daarnaast ook de voorwaarden en regels van de Subsidieregeling Samenleving Beverwijk. Lees vooraf de extra informatie op de pagina Subsidieregeling Samenleving Beverwijk 

  • Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten ten goede komen aan de inwoners van de gemeente.
  • Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen in het vastgestelde beleid van de gemeente.
  • Bij de beoordeling van subsidieaanvragen kijkt de gemeente ook naar de beschikbare financiële middelen in de gemeentebegroting. In de gemeentebegroting staat hoeveel subsidiebudget elk beleidsterrein krijgt.

Bewoners- of wijkinitiatieven

Ook voor bewoners- of wijkinitiatieven kunt u een bijdrage aanvragen. Alle informatie daarover leest u op de pagina Bewoners- of wijkinitiatief.