Als gemeente geven wij subsidie aan activiteiten die mee helpen aan gemeentelijke doelen. Het gaat om activiteiten en projecten met als doel een positieve bijdrage aan de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, sport en gezondheid. En activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals jeugd of ouderen.

Voorwaarden en regels

Subsidies moeten aan verschillende eisen voldoen. 

  • Voor het aanvragen en toekennen van een subsidie zijn voorwaarden en regels afgesproken. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente. Lees vooraf de extra informatie op de pagina Algemene Subsidieverordening.
  • Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten ten goede komen aan de inwoners van de gemeente.
  • Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen in vastgesteld beleid van de gemeente.
  • Bij beoordeling van subsidieaanvragen kijkt de gemeente naar de beschikbare financiële middelen in de gemeentebegroting. In de gemeentebegroting staat hoeveel subsidiebudget elk beleidsterrein krijgt.

Bewoners- of wijkinitiatieven

Voor kleine bewoners- of wijkinitiatieven bestaat de mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen. Alle informatie over het aanvragen van zo'n bijdrage leest u op de pagina Bewoners- of wijkinitiatief.