Als gemeente geven wij subsidie aan activiteiten die mee helpen aan gemeentelijke doelen en het gemeentelijk beleid. U kunt een eenmalige of (meer-)jaarlijkse subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten of projecten. U vraagt dan om een bijdrage in de kosten. Klik op een van de blokken hieronder voor meer informatie.

Het gaat om activiteiten en projecten die bijdragen aan het beleid van de gemeente. En die ten goede komen aan de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, sport en gezondheid. En activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals jeugd of ouderen.

Voorwaarden en regels

Voor het aanvragen en toekennen van een subsidie zijn voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente. De gemeenteraad heeft in mei 2022 een nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie aanvraag. Lees daarom vooraf de extra informatie op de pagina Algemene Subsidieverordening.

Voor bewoners- of wijkinitiatieven is de Algemene Subsidieverordening niet van toepassing.