Verkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op woensdag 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

In Nederland zijn er verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer, Europees parlement en de Waterschappen. 

Elke inwoner die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder is, mag stemmen. Voorwaarde is dat de kiezer in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Dat geldt niet voor de kiesgerechtigden bij de gemeenteraad- en waterschapsverkiezingen. Als zij voldoen aan de eisen, mogen ook niet-Nederlandse mensen hun stem uitbrengen.