Hierbij het koersdocument voor de omgevingsvisie: een eerste inhoudelijke stap in de richting van een integrale, strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Beverwijk.

Dit koersdocument is tot stand gekomen samen met een brede vertegenwoordiging van partners en partijen waar de gemeente Beverwijk al jaren mee samenwerkt.

Dit koersdocument geeft inzicht in al ons omgevingsgerelateerde beleid, programma’s die in uitvoering zijn, onze betrokkenheid in de regio en daarbuiten en in de grote opgaven die de komende jaren op ons afkomen als stad. Het koersdocument laat zien dat een hoop wensen en uitgangspunten naast elkaar tot uitvoering kunnen worden gebracht. Maar het geeft ook aan waar de schuurpunten in beleid en ambities te verwachten zijn; op welke onderdelen zullen nog strategische keuzes worden gemaakt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden de verschillende uitgangspunten herijkt door het nieuwe bestuur en wordt ook de samenleving breed en op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking van dit koersdocument in de uiteindelijke omgevingsvisie.

Meedenken over de Omgevingsvisie Beverwijk en Wijk aan Zee? Ga naar het participatieplatform DenkMee Beverwijk:

denkmee.beverwijk.nl