Op deze pagina vindt u enkele nieuwe begrippen die voorkomen onder de Omgevingswet met uitleg.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet zegt dat gemeenten plannen moeten maken. De belangrijkste zijn de Omgevingsvisie en het omgevingsplan. In Beverwijk hebben we de Omgevingsvisie bijna klaar. Hierin staat wat we belangrijk vinden voor onze omgeving in de toekomst. We willen genoeg huizen en werk, en ook denken we aan energie, klimaat en gezondheid. Dit staat allemaal in het plan.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is een nieuw plan. Het vervangt alle bestemmingsplannen van de gemeente. Het lijkt op een bestemmingsplan, maar het is uitgebreider. Er staat in hoe en waar gebouwd mag worden, maar ook gezondheid en allerlei onderwerpen over het milieu worden beschreven in het omgevingsplan. In het omgevingsplan kan de gemeente zelf kiezen om wel of geen regels te stellen, maar ze kan ook bepalen of voor iets een vergunning nodig is of dat er een meldingsplicht geldt.

Vanaf 1 januari 2024 krijgt elke gemeente automatisch een tijdelijk omgevingsplan. Gemeenten hebben tot eind 2032 de tijd om één nieuw omgevingsplan voor de hele gemeente te maken. Dat nieuwe plan zal waarschijnlijk iets algemener en flexibeler zijn dan onze oude plannen. Gemeenten mogen dan meer zelf beslissen. Dit betekent ook dat de gemeente openstaat voor ideeën van inwoners, ondernemers en andere partners.

Omgevingsvergunningen, OPA en BOPA

Onder de Omgevingswet moeten we toestemming vragen voor bepaalde activiteiten, zoals bouwen, aanleggen of slopen. Deze toestemming vraagt u meestal aan via een omgevingsvergunning. Er zijn twee soorten toestemmingen.

Omgevingsplanactiviteit (OPA)

Hier gaat het om een activiteit die past binnen de regels van het omgevingsplan en voor toestemming moet u een vergunning aanvragen.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Hier gaat het om een activiteit die niet past binnen de regels van het omgevingsplan en ook hier voor moet u een vergunning aanvragen.
Bij de BOPA kan de gemeente toestemming geven, maar dan moet ze wel beoordelen of de gevraagde toestemming wel passend is op de locatie waarvoor het is aangevraagd. In juridische woorden, de vergunning kan toch verleend worden met het oog op evenwichtige toedeling van functies aan locaties.