Wat is de Omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat over alles wat te maken heeft met onze (fysieke) leefomgeving. Er waren heel veel aparte wetten en regels die over onze leefomgeving gaan. Al deze wetten en regels, zoals die voor wonen, werken, wegen, milieu, lucht, bodem, natuur en water zijn opgenomen in de Omgevingswet. De bedoeling is dat dit procedures overzichtelijker maakt. En die procedures gaan meestal van 26 naar 8 weken.

In de Omgevingswet - YouTube wordt uitgelegd hoe de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt.

Wat betekent dit voor u als inwoner of ondernemer?

Als u een vergunning aanvraagt die invloed heeft op de omgeving waarin we leven, dan heeft u te maken met de Omgevingswet. Ook wanneer uw buren, de gemeente of anderen een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn mening kan geven. Dit noemen we participeren. Op deze pagina kunt u hier meer over lezen.

Vanaf 1 januari 2024 hebben wij een nieuw digitaal Omgevingsloket.

Omgevingsloket (overheid.nl)

De Omgevingswet zorgt ervoor dat we breder kijken naar de omgeving waarin we leven. De wereld verandert voortdurend. Daarom bekijken we met zorg naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Maar er moet ook ruimte zijn voor groei en voor inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

In dit loket kunt het volgende doen:

 • U kunt zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
 • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
 • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
 • Ook vindt u hier een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

 • Eén Omgevingswet.
 • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket.
 • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
 • In één blik ziet u welke plannen en regels er zijn voor een plek of gebied.
 • Eén omgevingsvergunning.
 • Zijn er meerdere overheden betrokken bij een plan, activiteit of project? U hoeft maar één vergunning aan te vragen.