Zeehaven De Pijp is belangrijk voor Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Zeehaven De Pijp is een belangrijke haven op het gebied van de export van landbouwproducten zoals pootaardappelen. Daarnaast is er overslag van hout, houtsnippers, cement, (gemalen) slakzand, containers, staalproducten en schroot. Meer informatie over de Zeehaven vindt u op deze pagina.

De haven is toegankelijk voor binnenvaart- en zeeschepen tot een diepgang van 8 meter. Langs de 700 meter lange kade zijn veel bedrijven. De Pijp is elk jaar goed voor de overslag van ongeveer 900.000 ton aan handelswaar. De toegevoegde waarde is ongeveer zestig miljoen euro. De zeehaven biedt werk aan ruim vijfhonderd personen bij ongeveer vijftig bedrijven. Elk jaar bezoeken meer dan tweehonderd zeeschepen en ruim achthonderdvijftig binnenvaartschepen de haven.

Ligplaatsen en maritieme informatie

Havenmeester: de heer B. Visser

Havenkantoor Beverwijk
Noorderkade 1 1948 NR Beverwijk
Tel: (0251) 224 750
Fax: (0251) 214 050
Mail: havenmeester@beverwijk.nl

Centraal Nautisch Beheer

Vanaf begin jaren negentig werken de havengemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad samen voor de scheepvaart. Dit leidde tot de oprichting van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB). Hierin staat de samenwerking over van het nautisch beheer. Alle informatie over het CNB vindt u op de website van Port of Amsterdam

Heeft deze informatie u geholpen?