Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we nu gebruiken. Er verandert veel voor inwoners, bedrijven en organisaties.