Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Nu en in de toekomst.

GreenBiz IJmond

In de regio IJmond hebben verschillende bedrijventerreinen zich verenigd onder de noemer GreenBiz. Met voorbeelden als de Kagerweg en De Pijp. Enthousiaste ondernemers die willen verduurzamen kunnen bij GreenBiz terecht voor deelname aan projecten, adviezen, ondersteuning en hulp bij subsidieaanvragen. GreenBiz IJmond is een initiatief van ondernemers dat wordt gefaciliteerd door gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst IJmond. Meer weten? Kijk op www.greenbizijmond.nl

Financiële regelingen duurzaam ondernemen

Informatie over financiële regelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Vervroegde Afschrijving Milieumaatregelen (Vamil) is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kamer van Koophandel

Via ondernemersplein.kvk.nl vindt u informatie en advies van de (semi-)overheid over duurzaam ondernemen. U vindt hier onder andere informatie over duurzame energie, duurzaam inkopen en zakelijk elektrisch rijden.

Informatieplicht energiebesparingen

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. 

Introductie informatieplicht energiebesparing

Bekijk deze introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht energiebesparing. Let op: vanaf 1 juli 2021 heeft u voor het inloggen in eLoket eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig en een machtiging RVO-diensten niveau eH 2+.

https://www.youtube.com/watch?v=ebl8ngPARhE

Bekijk alle informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

IJmond bereikbaar

IJmond Bereikbaar zorgt samen met het bedrijfsleven en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen voor een rustiger spits, meer fietsers, minder autokilometers, goede infrastructuur en schoner vervoer. Onze mobiliteitsscan geeft je inzicht hoe thuiswerken, spitsmijden en duurzaam reizen bijdragen aan CO2 vermindering, de gezondheid van je medewerkers en efficiënt gebruik van kantoor- en parkeercapaciteit.

IJmond Bereikbaar