Een duurzaam Beverwijk en Wijk aan Zee. Daar gaan we voor. We gaan in de gemeente Beverwijk duurzamer wonen, werken en leven. Onder andere door van het aardgas af te gaan. Net als de rest van Nederland (Klimaatakkoord 2019). Verduurzamen doe je samen. Daarom werken we in gemeente Beverwijk samen. We hebben de inwoners en ondernemers hard nodig om de klimaatdoelen te bereiken. Eerst laten we zien wat de gemeente doet om duurzamer te worden. Vervolgens wat jij als inwoner of ondernemer kan doen.

Duurzame partners

Werken aan een duurzaam Beverwijk is een taak die de gemeente samen met het bedrijfsleven en andere betrokkenen oppakt. Hieronder vindt u informatie over de partijen waar wij mee samenwerken.

Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond) voert namens vijftien gemeenten, waaronder de gemeente Beverwijk, en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan projecten en thema's als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, lucht, veiligheid, of bijvoorbeeld over afval of asbest. Daarnaast verleent OD IJmond vergunningen en zien zij er bij bedrijven op toe dat die voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Inwoners en bedrijven op de bedrijventerreinen kunnen bij OD IJmond terecht over de mogelijkheden van energiebesparing. Zij behandelen ook klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Omgevingsdienst IJmond

EcoBeverwijk

In steeds meer gemeenten nemen inwoners het initiatief om samen met anderen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de verduurzaming respectievelijk de energietransitie. In juli 2020 is ook in Beverwijk een energiecoöperatie opgericht genaamd EcoBeverwijk. EcoBeverwijk is een organisatie voor Beverwijkers door Beverwijks, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden).

Als inwoners kunt u een grote rol spelen in uw eigen energievoorziening; dat levert een kostenbesparing op en draagt tegelijk ook bij aan de energietransitie (van het gas af). Veel burgers willen wel wat met de energietransitie, maar weten vaak niet hoe. U kunt makkelijk verdwalen in de informatievoorziening over mogelijkheden, daarmee gepaard gaande kosten, risico’s en opbrengsten. EcoBeverwijk wil burgers zodanig informeren, dat ze een voor hun optimale keuze kunnen maken uit het brede pallet aan mogelijkheden. Keuzes waar je geen spijt van krijgt omdat ze bij je persoonlijke situatie passen en de financiële risico’s minimaal zijn.

EcoBeverwijk

Duurzaam Bouwloket

Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Daar waar gemeenten momenteel druk bezig zijn met de voorbereidingen naar een aardgasloos Nederland kunt ook al de eerste stappen zetten. Het Duurzaam Bouwloket kan u hier gratis bij helpen. Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket waar u terecht kan voor informatie en ondersteuning naar een aardgasloze en energie neutrale woning.

Duurzaam Bouwloket

NME Beverwijk

NME Beverwijk en Heemskerk heeft als doel om kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid over te dragen op de inwoners van deze gemeenten. Dit doen zij door middel van educatie waarbij de beleving centraal staat; beleven door te doen, door te ervaren, door te genieten. Op deze manier hopen zij natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de eigen omgeving. NME heeft een heel divers aanbod qua lessen, leskisten en excursies voor scholen, BSO’s en inwoners van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. NME werkt vanuit Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Zie voor het volledige aanbod de website:

NME Beverwijk

IJmond bereikbaar

Slimmer reizen, anders reizen, minder reizen. Een bereikbaar bedrijf, een bereikbare regio en dat zo duurzaam mogelijk: er is nog veel winst te behalen.

IJmond Bereikbaar werkt samen met het bedrijfsleven, de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en Omgevingsdienst IJmond en coördineert, ondersteunt en initieert allerlei maatregelen en pilots op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit: woon/werkverkeer, zakelijk verkeer, logistiek & transport en infrastructuur.

IJmond Bereikbaar

Heeft deze informatie u geholpen?