Wij willen in 2020 de hoeveelheid restafval terugbrengen tot maximaal 130 kilo per inwoner per jaar. Nu is dit ruim 250 kilo restafval per persoon per jaar. Om de vermindering te bereiken moeten we met z’n allen veel beter afval gaan scheiden. Hiervoor voeren we samen met HVCeen andere manier van afval inzamelen in. We sluiten hiermee aan op de landelijke doelstelling om restafval te verminderen. Doet u mee? Op deze pagina leest u wat wij doen. En wat u kunt doen.

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Door afval te scheiden hoeven er geen grondstoffen voor nieuwe producten gebruikt te worden, maar kan gerecycled materiaal gebruikt worden. Zo wordt er van uw lege pak vla een dakpan gemaakt, van uw etensresten groen gas en compost en van uw lege toiletrol de krant van morgen. Omdat er minder restafval verbrand hoeft te worden, gaan er minder grondstoffen verloren.

Afval scheiden is goed voor het milieu.

Daar komt bij dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de inwoners. Hoe minder restafval verbrand hoeft te worden, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.

Wat doen wij om afval scheiden makkelijker te maken?

In ons restafval zitten nog veel grondstoffen zoals GFT, etensresten, papier, plastic, blik en drinkpakken. Wij gaan het scheiden van afval makkelijker maken voor u.

  • Laagbouwhuishoudens die in bakken aan huis hun afval aanbieden, hebben er een bak bij voor plastic, blik en drinkpakken. Deze bak leegt HVC één keer in de vier weken en restafval ook één keer in de vier weken. GFT leegt HVC een keer in de twee weken. Dat is ook logisch want in deze bak gaan de etensresten. Die container kan dus niet vier weken wachten.
  • We maken een plan om de afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. We kijken daarbij vooral naar GFT, papier en plastic. Woont u in een flat? Dan krijgt u nog informatie van ons over hoe u meer en betere uw afval zou kunnen scheiden.
  • We maken een plan om de afvalscheiding door laagbouw die gebruik maakt van ondergrondse containers om afval weg te gooien te verbeteren. We kijken daarbij vooral naar GFT, papier en plastic. Woont u in deze laagbouw? Dan krijgt u nog informatie van ons over hoe u meer en betere uw afval zou kunnen scheiden.

Hulp bij afval scheiden

Ieder begin is lastig. Mag een zak chips nou wel of niet bij het plastic? Het antwoord is nee. Etensresten gaan die in de GFT-container? Ja! Nu u dit weet, komt het goed. Toch? Op de website van HVC vindt u allerlei handige informatie. Bijvoorbeeld een handige afvalwijzer waar u uw afvalproduct kunt zoeken. Ook kunt u in de HVC-app alle informatie vinden over afval scheiden. 

Maatwerk oplossingen

Voor sommige inwoners is het scheiden van afval lastiger. Wij houden hier rekening mee. Daarom bieden we de volgende maatwerkoplossingen die u kunt aanvragen bij HVC of bij ons

Medische indicatie

De restafvalbak aan huis leegt HVC 1x per vier weken. Heeft u een medische of andere indicatie? Dan begrijpen wij dat dit te weinig is voor u. U kunt toegang tot de ondergrondse restafval container of een extra restafvalbak aan huis aanvragen.

Gezinnen met kinderen tot vier jaar  

Heeft u kinderen tot vier jaar? Dan is de kans groot dat u te kort heeft aan een restafvalbak die HVC 1x per vier weken leegt. U kunt toegang krijgen tot een ondergrondse restafval container. Of u kunt een extra restafvalbak aanvragen bij uw huis.

Minder dan 12mtuinoppervlakte (voor- en achtertuin)

Dan hoeft u geen gebruik te maken van een restafvalbak. U krijgt toegang tot de ondergrondse restafval container. Wel blijft u gebruik maken van de rolcontainer voor plastic, blik en drinkpakken en gft. Is er geen ondergrondse restafvalcontainer in de buurt? Dan blijft alles voorlopig bij het oude. U houdt de restafvalbak en de GFT-container. Plastic, blik en pak brengt u weg naar centrale voorzieningen. HVC leegt de restafvalbak ook bij u één keer in de vier weken.

Extra rolcontainer voor gft of plastic blik en drinkpakken

Heeft u te kort aan één container voor GFT of plastic? Dan kunt u een extra container aanvragen.

Vijf of meer gezinsleden

Bestaat uw gezin uit vijf of meer mensen? U kunt een extra bak voor restafval, GFT en plastic aanvragen.

Heeft deze informatie u geholpen?