Handhaving en veiligheid

Integraal handhavers van de gemeente werken aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Onze handhavers treden onder andere op tegen parkeeroverlast, afval op straat, overlast van jeugd, hondenpoep, fietswrakken, horecaoverlast en overlast van rijdend verkeer (fietsers en brommers in het voetgangersgebied). Zij handhaven de gemeenteregels. Deze regels staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast handhaven ze de Wegenverkeerswet en Alcoholwet. Alle handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa).

Een Boa mag:

  • mensen aanspreken en de regels uitleggen;
  • mensen officieel staande houden en de identiteit controleren;
  • mensen waarschuwen en bekeuren;
  • mensen aanhouden als ze worden verdacht van een strafbaar feit;
  • geweld en handboeien gebruiken bij een aanhouding, als dat nodig is.