U kunt handhavers tegenkomen met een bodycam op hun uniform. Een bodycam is een kleine draagbare camera. Een handhaver maakt alleen opnames als hij vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Met deze opnames is het mogelijk om incidenten achteraf goed te onderzoeken. Alle beelden worden veilig opgeslagen voor maximaal 28 dagen. Alleen medewerkers die daar toestemming voor hebben, mogen de beelden bekijken. De gemeente zet bodycams in om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Dit mag op basis van artikel 6.1f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De handhavers zijn bevoegd te filmen en hebben geen toestemming nodig om de camera te starten.

Hoe worden de opnames beveiligd?

We gaan zorgvuldig om met de bodycam-opnames. Alle opnames worden op de bodycam zo opgeslagen dat ze onleesbaar zijn. De opnames worden na elke dienst van de bodycam afgehaald en automatisch op een andere plek opgeslagen. Een klein aantal personen heeft toegang tot die plek. Zij mogen de opnames alleen bekijken als de politie om de opnames vraagt, als een burger een verzoek doet om de beelden in te zien of als een handhaver de beelden wil bekijken voor zelfevaluatie. Als opnames worden bekeken, verwijderd of gewijzigd slaat het systeem dit automatisch op. Hierdoor kan altijd worden achterhaald op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames zijn opgevraagd.

Hoe lang bewaren we de beelden?

Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Behalve als binnen 28 dagen een verzoek of vordering wordt ingediend. Het openbaar ministerie (OM) kan bijvoorbeeld een verordering doen. Het OM kan de beelden opeisen voor een strafrechtelijk onderzoek. Als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, mag de politie die opname gebruiken voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak. Die bodycam-opnames blijven bewaard zolang als nodig is voor een onderzoek. Als het onderzoek is afgerond worden de opnames verwijderd. Een handhaver kan de opnames van zijn bodycam niet zelf verwijderen.

Hoe kan ik beelden van mijzelf inzien?

Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u het recht om de beelden te bekijken. U mag alleen de beelden zien waar u zelf op staat. Andere personen worden volledig onherkenbaar gemaakt. Op de pagina Privacyverklaring staat informatie over het algemene privacybeleid van de gemeente Beverwijk. Op die pagina staat ook hoe u een verzoek kunt indienen om gegevens in te zien (uw rechten en inzageverzoek).

instructie bodycams
Instructie bodycams

Heeft deze informatie u geholpen?