Heeft u het vermoeden dat iemand zich niet aan de wet- en regelgeving houdt? Dan kunt u ons dit laten weten door een melding van overtreding te maken of een verzoek om handhaving te doen. Voordat u deze stap zet, kunt u proberen om eerst in gesprek te gaan of buurtbemiddeling aan te vragen.

Probeer eerst in gesprek te gaan

Uit ervaring blijkt dat het aanvragen van een melding van overtreding of een verzoek om handhaving bijna nooit tot een oplossing leidt. Ons advies is om eerst in gesprek te gaan met de persoon. Dit werkt vaak beter.

Lukt het niet om in gesprek te gaan? Dan is buurtbemiddeling een andere mogelijke oplossing. Buurtbemiddeling kunt u aanvragen via buurtbemiddeling Beverwijk.

Melding doen van overtreding

U kunt anoniem een melding doen van een overtreding. Een melding van een overtreding is anders dan een verzoek om handhaving. Bij een melding van een overtreding hoeven wij ons niet te houden aan de wettelijke beslistermijn. Inhoudelijk behandelen wij een melding, aan de hand van ons beleid, op dezelfde manier als een handhavingsverzoek.

Melding maken

Handhavingsverzoek

U kunt ook een verzoek om handhaving doen. De persoon/organisatie tegen wie u het verzoek richt stellen we op de hoogte. Daarbij moeten we bekend maken wie het verzoek heeft aangevraagd. Uw naam blijft anoniem, uw adresgegevens delen we wel. U kunt alleen een handhavingsverzoek aanvragen als u direct belang heeft bij de handhaving van de regels.

Voorbeeld: uw buren bouwen zonder een vereiste vergunning of een café dat regelmatig na sluitingstijd nog open is en u woont in dezelfde straat. Let op: De duur van een handhavingstraject kan variëren van enkele maanden tot zelfs jaren.  

Verzoek om handhaving

Wat gebeurt er nadat u een verzoek of melding heeft gedaan?

Bij een verzoek om handhaving krijgt u altijd een beslissing op uw verzoek. Deze beslissing kan enige tijd in beslag nemen. Het onderzoek  kost namelijk tijd. Mocht er sprake zijn van een overtreding dan kost het handhavingstraject ook enige tijd. Uiteraard houden we u op de hoogte over de voortgang van het handhavingstraject.

Is er sprake van een overtreding? Dan doorlopen we eerst twee stappen.

  1. We kijken of we een omgevingsvergunning kunnen verlenen. Dit heet een legalisatieonderzoek. We zijn verplicht om een legalisatieonderzoek uit te voeren.
  2. Kunnen we geen vergunning verlenen? Dan kijken we of handhaving evenredig is. De maatregelen of acties die we nemen om een bepaalde situatie te handhaven, moeten in verhouding staan tot het ernst van het probleem of het verzoek dat wordt aangepakt.

Kunnen we geen omgevingsvergunning verlenen en is handhaving evenredig? Dan doorlopen we onderstaande stappen.

De stappen zijn bedoeld om de overtreding te beëindigen door de betrokken partij.

  1. We sturen een officiële waarschuwing
  2. We informeren de overtreder over ons voornemen om een herstelsanctie (zoals een last) op te leggen.
  3. We leggen de last op. Dit is bijvoorbeeld een last onder dwangsom of bestuursdwang.