Wilt u alcoholhoudende drank schenken in een horecabedrijf? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt voor commerciële horecabedrijven (cafés of restaurants) en voor paracommerciële instellingen, zoals (sport)kantines of andere verenigingen. Een slijterij heeft ook een drank- en horecavergunning nodig.

Drank- en horecavergunning aanvragen of wijzigen?

Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij "Downloads". Er zijn 2 aanvraagformulieren. Model A is voor commerciële horecabedrijven. Model B is voor paracommerciële instellingen.

Een vergunning is niet overdraagbaar en voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. Als u een alcoholvrije horecagelegenheid wilt starten of overnemen, dan heeft u alleen een horeca-exploitatievergunning nodig.

Hoe werkt het?

Start u een nieuwe onderneming? Of neemt u een bestaande onderneming over? Is er een wijziging in de bedrijfsvoering? Dan vraagt u een Drank- en horecavergunning aan. Ook als de inrichting veranderd en niet meer klopt met de bestaande vergunning, vraagt u een wijziging aan.

Voordat de gemeente een vergunning geeft controleren wij of: 

 • u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
 • alle leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne, 21 jaar of ouder zijn en geen  strafverleden hebben
 • het pand voldoet aan inrichtingseisen zoals hoogte, oppervlakte, ventilatie en toilet

Commerciële horeca

Voor commerciële horeca is de Beleidsregel Wet BIBOB 2018 nog van toepassing. U vult daarom ook een BIBOB-vragenformulier in en stuurt de gevraagde bijlagen mee. Als daar aanleiding voor is nodigen wij u uit voor een intakegesprek. 

Paracommerciële instellingen

Voor paracommerciële instellingen geldt dat de gemeente kan besluiten om een BIBOB-onderzoek in te stellen. De Wet BIBOB is ook een (preventief) instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert. Ook helpt de wet de concurrentiepositie van bonafide ondernemers te beschermen.

Als u de formulieren en benodigde bijlage's bij elkaar hebt en ingevuld, dan kunt u deze mailen naar info@beverwijk.nl onder vermelding van horecavergunning

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag heeft u het formulier Model A of B nodig. Dit vindt u onder aan de pagina. U stuurt mee:

 • verklaring sociale hygiëne
 • kopie van de statuten (vereniging of stichting)
 • huur- of koopovereenkomst
 • arbeidsovereenkomsten
 • bij paracommerciële organisaties: bedrijfsreglement (modelreglement is verkrijgbaar bij NOC/NSF
 • geldige originele identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
 • inschrijving Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden

Wat kost het?

De tarieven in 2023 zijn:

 • nieuwe vergunning: € 327,60
 • wijziging inrichting: € 204,80
 • nieuwe leidinggevende: € 130,80
 • ontheffing paracommercie: € 171,05

Hoelang duurt het?

De beslistermijn voor Model A is 8 weken. De beslistermijn voor een Model B aanvraag is 13 weken.

Heeft deze informatie u geholpen?