Het risico op digitale inbraken en online oplichting is groter geworden. Blijf online veilig, blijf alert.

Meest voorkomende vormen cybercrime

De meest voorkomen vormen van cybercrime zijn phishing, malware, ransomware, DDos-aanvallen, tikkiefraude en QR-code fraude.

Phishing

Phishing betekent dat criminelen vissen naar inloggegevens via e-mail, Whatsapp of sms(Smishing). Hierbij doen criminelen alsof het bericht afkomstig is van bijvoorbeeld uw bank. Zij proberen u te overtuigen om inloggegevens te delen.

Er is ook vishing en smishing. Vishing staat voor voice phishing. De aanvaller probeert een valse situatie te creëren door gebruik te maken van een telefonisch gesprek. Veelal door eerst een vals nummer te spoofen (vervalsing van aannemelijke e-mailadres en/of telefoonnummer waardoor crimineel anoniem blijft). Smishing staat voor phishing via een sms-bericht.

Malware

Malware verwijst naar ‘malicieuze software’. Deze software heeft een kwaadaardige werking. De software kan gegevens op uw computer beschadigen of verwijderen. Deze software kan zelfs namens u spam sturen naar de mensen in uw netwerk. Of geld van uw bankrekening halen. Klikt u op een bijlage in een (nep-)e-mail of op een link op een website? Dan kan de malware zich verspreiden door uw computer.

Ransomware

Ransomware betekent dat uw computer gegijzeld wordt door deze te coderen. Tegen betaling kunt u de sleutel krijgen, maar vaak is dit onzeker. U kunt ransomware op uw computer krijgen door onder andere een bijlage in een e-mail te openen. Of op een advertentie te klikken. Controleer dus altijd goed de afzender van een e-mail of advertentie.

DDoS-aanval

Bij een DDoS-aanval proberen criminelen om websites onbereikbaar te maken. Zij sturen heel veel verkeer tegelijkertijd naar de website. Hierdoor raakt de server overbelast en kan deze crashen, waardoor de website niet meer bereikbaar is. 

 • Gedigitaliseerde criminaliteit

Tikkiefraude

Tikkiefraude is dat iemand zogenaamd uw bankgegevens wil controleren. Dit doen criminelen door u te vragen om een klein bedrag van bijvoorbeeld één cent over te maken via de app Tikkie. Deze persoon is eigenlijk en oplichter die via een nepwebsite aan uw bank- en inloggegevens wil komen.

QR-code-fraude

Door middel van het scannen van een QR-code kunnen criminelen toegang tot uw bankrekening krijgen. Vaak proberen criminelen om via een babbeltruc u over te halen deze QR-code te scannen. Deze babbeltruc bestaat uit een logisch en verklaarbaar verhaal. Vaak onder het mom van geen contant geld hebben voor parkeergeld. soms onder het mom van iets kunnen winnen. Criminelen vragen u om een QR-code te scannen.

 • Wat doet de Beverwijk hiertegen?

HackShield

HackShield leert kinderen over de online wereld. HackShield is een spelprogramma. HackShield laat kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar kennismaken met de online wereld. HackShield is online te spelen op joinhackshield.nl of de app voor smartphone en tablet te downloaden.

Geldezel project

Geldezels zorgen voor een doorbroken geldspoor. Zij nemen het geld cash op van hun bankrekening en geven dit mee aan ronselaars. De ronselaars staan in contact met de criminele organisaties. Geldezels vormen daarmee een cruciale schakel van de procesketen van cyber criminele organisaties.

Meer informatie over Geldezels? Kijk dan op: 

Online orde

De online oproepen hebben elk hun eigen effect op de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen. Hoe signaleren gemeenten en politie deze online oproepen? Die kunnen leiden tot de verstoring van de openbare orde en veiligheid? Zijn de methodes die we hierbij gebruiken veilig en juridisch verantwoord? Dat onderzoekt Noord-Hollands Samen Veilig voor ons. Projectteam Online Orde legt de ervaringen naast elkaar en richt een proeftuin in. De gemeenten kunnen verantwoord gebruik maken van technische middelen om openbare orde verstoringen te voorkomen. Voor meer informatie over projectteam Online Orde lees: Cybercrime (nh-sv.nl(externe link)).

Het slachtoffer spreekt

Slachtoffers van cybercriminaliteit vertellen over hun ervaring. Deze ervaringsverhalen hebben als doel om een ieder in te laten zien slachtoffer te kunnen worden van cybercriminaliteit. Politie, het OM en gemeenten hopen hiermee op een preventieve werking. Bent u slachtoffer geweest van een cybercrime? Wilt u uw verhaal delen met anderen om hen te behoeden? Met u zich dan aan via https://hetslachtofferspreekt.nl/(externe link)

Wat kunt u zelf doen en waar kunt u terecht?

Er zijn tal van mogelijkheden om te voorkomen dat u zelf slachtoffer wordt van cybercrime. Het gebruik van sterke wachtwoorden. Het niet openen van onbekende bestanden/afzenders. Of een situaties die u simpelweg niet vertrouwt is het allerbelangrijkste. Maar wat verder ook belangrijk is, gebruik uw gezond verstand. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Wees alert als u iets niet vertrouwt of niet kent.

Meer informatie en praktische tips? Kijk op www.veiliginternetten.nl(externe link)

Bent u slachtoffer geworden van cybercrime of wilt u meer informatie?

Bent u ondernemer? Controleer hier of uw bedrijf digitaal veilig is

Hoe digitaal veilig is uw bedrijf? Tien vragen voor uw ICT-leverancier:

 • Zijn de laatste beveiligingsupdates geïnstalleerd op alle programma’s?
 • Maakt u regelmatig back-ups? Controleert u of deze geslaagd zijn?
 • Maakt u gebruik van virusscanner en firewall?
 • Zijn er logfiles beschikbaar (van onder andere de firewall)?
 • Krijgen medewerkers training in cybersecurity?
 • Worden mijn gegevens versleuteld opgeslagen en kunnen persoonsgegevens indien gewenst verwijderd worden?
 • Hoe vaak doet u een securitytesten en wat gebeurt er met de resultaten?
 • Zijn er in het verleden security-incidenten geweest?
 • Waar wordt mijn data opgeslagen en hoe is dit beveiligd?
 • Wat als mijn bedrijf toch gehackt wordt?

Voor meer informatie, kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl(externe link)

Basisscan Cyberweerbaarheid: heeft u de basis op orde?

Steeds meer bedrijven hebben te maken met een cyberincident. Inmiddels is de vraag niet meer óf, maar wanneer je hiermee te maken krijgt. Het Digital Trust Center ondersteunt ondernemers om zelf met hun cyberweerbaarheid aan de slag te gaan. Om je hiermee op weg te helpen, hebben zij de Basisscan Cyberweerbaarheid(externe link) ontwikkeld. Deze scan kunt u in 5 minuten uitvoeren. U krijgt inzicht in de cyberweerbaarheid van uw onderneming aan de hand van onze 5 basisprincipes:

 1. Inventariseer kwetsbaarheden;
 2. Kies veilige instellingen;
 3. Voer updates uit;
 4. Beperk toegang
 5. Voorkom virussen en andere malware.

Na het invullen van de scan ontvangt u een rapportage. Daarin staat per basisprincipe weergegeven in hoeverre u de basis op orde heeft. Is dit niet het geval? Dan geeft het Digital Trust Center advies hoe u er zelf mee aan de slag kunt.