Ervaart u overlast in de buurt waarin u woont of werkt? Jongeren die overlast veroorzaken met geschreeuw of het achterlaten van vuil? Auto’s die verkeerd geparkeerd staan? Is er sprake van vandalisme, drank- en drugsoverlast of enige andere vorm van overlast die uw woongenot en de openbare orde verstoren?  

Maak dan een melding op één van de volgende manieren:

  • Bij spoed, bel de politie via 112
  • Indien geen spoed, maar wel politie gewenst? Bel dan naar het algemene nummer 0900-8844
  • Maak een melding bij het Meldpunt Jeugd en Overlast. Het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving neemt zo snel mogelijk contact met u op.