De Algemene plaatselijke verordening, afgekort APV, is een verzameling van regels die door elke gemeente in Nederland afzonderlijk wordt opgesteld. Voor de complete wettelijk vastgestelde APV kijkt u op Zoekdienst.overheid.nl

De APV van Beverwijk bestaat uit diverse regels die gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente en heeft als doel Beverwijk netjes en leefbaar te houden. Er staat bijvoorbeeld in dat u hondenpoep moet opruimen en dat u voor een terras een vergunning nodig heeft. De APV kent dus voor veel onderwerpen allerlei regels.

De APV wordt ook wel omschreven als een soort “vangnet voor alle regels die niet ergens anders geregeld zijn”. De regels die opgenomen zijn in de APV, zijn vaak een aanvulling op landelijke regels, die vastgelegd zijn in wetgeving.

Heeft deze informatie u geholpen?