Door klimaatverandering ontstaat vaker wateroverlast en hitteoverlast. Niet elke wijk in Beverwijk kan dit aan. We moeten samen maatregelen nemen om Beverwijk aan te passen op deze veranderingen.

Bekijk hier de pagina met goede voorbeelden en verhalen van inwoners en medewerkers:

Groene verhalen

Water en groen als gemeente

Water opvangen onder de weg

Ons klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met lange periodes van droogte, afgewisseld met flinke hoosbuien. We hebben een systeem nodig om het regenwater op te vangen en vast te houden voor droge periodes. In Beverwijk kiezen we ervoor om het regenwater op te vangen onder de weg. Het opgevangen water infiltreert in de bodem. Op deze manier is een voorraad water aanwezig als het droog is. We noemen dit de waterbergende weg.

Elke straat die we vernieuwen krijgt een waterbergende weg

Elk jaar richten we in de gemeente meerdere straten opnieuw in. Dit is nodig omdat straten verouderen en omdat leidingen, buizen en riolering onder de weg slijten. Elke straat die we opnieuw inrichten krijgt een waterbergende weg. Onder de weg vangen we het regenwater op in een laag met grove stenen, de fundering. De holle ruimte in de fundering functioneert als waterberging. Daarna zakt het water langzaam in de bodem weg. Het grote voordeel is dat het water minder lang op de weg staat. En in de bodem is meer water beschikbaar voor droge periodes.

Missing media-item.
Hoe de waterbergende weg werkt, staat hierboven in een plaatje uitgelegd. Het water dat op de weg valt, stroomt in de kolk of put. Op de kolk is een buis aangesloten. Via de buis loopt het water in de waterberging onder de weg. Het water kan nu langzaam wegzakken in de bodem.

Hoe de waterbergende weg werkt, staat hierboven in twee plaatjes uitgelegd. Het water dat op de weg valt, stroomt in de kolk of put. Op de kolk is een buis aangesloten. Via de buis loopt het water in de waterberging onder de weg. Het water kan nu langzaam wegzakken in de bodem.

Heemskerk heeft het systeem verder ontwikkeld

Dit systeem is niet nieuw. Maar andere systemen zijn meestal gevoelig voor vervuiling en dichtslibben. Daarnaast zijn de systemen vaak slecht of niet te reinigen. In Heemskerk hebben ze daar iets op bedacht. De gemeente Heemskerk heeft een aantal aanpassingen gedaan om vervuiling en dichtslibben tegen te gaan. Het vernieuwde waterbergings- en infiltratiesysteem heeft Heemskerk inmiddels op een aantal plekken gebruikt. Het systeem is robuust, duurzaam en goed te reinigen. Ook gemeente Beverwijk maakt gebruik van dit systeem.

Het systeem voldoet aan drie eisen

Het systeem kan neerslag snel afvoeren naar de waterberging, is eenvoudig te reinigen en de materialen zijn herbruikbaar.

  1. Water snel afvoeren: We hebben gekozen voor het gebruik van kolken. De gekozen kolken zijn ruim en kunnen vuil zoals bladeren en zand gemakkelijk afvoeren. Ook heeft de kolk een extra groot rooster. Daarmee voorkomen we dat er ander vuil in de waterberging komt.
  2. Eenvoudig reinigen: Het water loopt via een speciale PE buis (Wavicor) in de waterberging onder de straat. In deze buis zijn sleuven gefreesd die het water doorlaten. De buis ligt tussen twee kolken waardoor we de buis goed kunnen reinigen. Via de kolken kunnen we de buis gemakkelijk nakijken.
  3. Materialen zijn herbruikbaar: Het systeem bestaat uit duurzame onderdelen. De kolken en de speciale PE buis zijn van herbruikbaar plastic. De waterberging is op dit moment voornamelijk hardsteen. We zijn op zoek naar een duurzaam alternatief, zoals herbruikbaar hardsteen, betongranulaat of drainmix. Om de verschillende steenachtige materialen te scheiden maken we nu nog gebruik van een kunststof doek. Bij volgende projecten willen we dit vervangen door een fijnmazig gaas.

Mooi voorbeeld in de Maerten van Heemskerckstraat

In 2020 is de waterbergende weg in de Maerten van Heemskerckstraat aangelegd. Op de foto staan de volgende onderdelen; kolken (1) en een gesleufde PE buis (2) in een waterberging van hardsteen (3). Aan de boven- en onderzijde van berging hebben we een kunststof doek geplaatst. Een groot aantal regenpijpen van  woningen in de straat hebben we ook aangesloten op de waterberging. Regenwater van het dak verdwijnt zo niet in het riool, maar vangen we op onder de weg.

Missing media-item.
Op de foto staan de volgende onderdelen; kolken (1) en een gesleufde PE buis (2) in een waterberging van hardsteen (3).

Water en Rioleringsplan

Dit plan geeft aan hoe wij, de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, om willen gaan met water in al zijn facetten: regenwater, grondwater, water in sloten en vijvers en gebruikt water. Dit plan geeft richting én laat speelruimte voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Kort samengevat willen we onze regio op betaalbare wijze waterrobuust en duurzaam inrichten.

In 2014 hebben we extreme neerslag gekend: klimaatverandering heeft een gezicht gekregen. We weten dat het vaker zo extreem hard kan gaan regenen en dat perioden met langdurige droogte en watertekorten vaker voorkomen. We gaan daarop inspelen. Tegelijk zien we afvalwater steeds minder als afvalstroom, we noemen het daarom ‘gebruikt water’. We willen er de energie en grondstoffen uithalen en het gezuiverde water opnieuw gebruiken, net zoals dat in de natuur gebeurt.

En dat alles willen we op een slimme manier doen. Door stapsgewijs toe te groeien naar de gewenste situatie, kunnen we de aanpassingen betaalbaar houden.

Water verbindt partijen. Inbreng van iedereen is nodig om doelen te bereiken: bewoners, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven, gemeenten en waterschap. We geven in dit plan daarom eerst aan waar we in grote lijn naar toe willen om vervolgens per doelgroep meer concrete handvatten voor de komende jaren aan te reiken.

Water en Rioleringsplan

Groenvisie

Het groen in de gemeente Beverwijk is van en voor ons allemaal. We gebruiken groen om in te sporten of wandelen. We genieten van groen als aankleding van onze wijk en het geeft een beeld van onze historie.

We zijn steeds meer afhankelijk van groen voor het opvangen van hevige buien en extreme hitte. Het groen vormt een leefgebied voor verschillende soorten dieren en planten en draagt stevig bij aan ons eco-systeem. Groen is belangrijk en heeft op verschillende manieren invloed op een prettig leefklimaat voor de inwoners van de gemeente Beverwijk. Dit zijn de waardes die groen kan hebben, nu en in de toekomst. In deze Groenvisie beschrijven we de visie op de waardes van het groen in Beverwijk.

Groenvisie

Klimaatadaptieplan

Dit plan stellen we op samen met de gemeente Heemskerk en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In dit plan staat hoe we om willen gaan met wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Het plan is in 2021 klaar.

Water en groen voor inwoners

Omgaan met water

Ons klimaat verandert. Wij krijgen vaker te maken met extreme neerslag. In een uur valt soms meer regen dan normaal in een maand. Op verschillende locaties leidt dat tot overlast. U leest meer over het het inrichten van een groene, watervriendelijke tuin op de website van het Hoogheemraadschap(externe link)

Stichting Steenbreek

Als tuinbezitter kun je in je eigen tuin al veel doen aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.

Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving te vergroenen, samen met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaar, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

De kernthema’s voor Stichting Steenbreek zijn: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.

Kijk voor meer informatie over tuintips op de website van Stichting Steenbreek(externe link)