Groenvisie 2020 - 2030

Groenvisie 2020 - 2030 | Samen gaan we voor groen

De Groenvisie wordt de basis voor het toekomstige beleid van de gemeente Beverwijk. Het geeft de gemeente handvatten voor de inrichting van de openbare ruimte, het beheer en aanleg van bomen, struiken en ander groen. In april en mei 2020 dachten inwoners mee over hun openbaar groen door een enquête in te vullen. Verder is er met maatschappelijke organisaties gesproken die actief zijn in het groen. Met al deze resultaten komen we tot een groenvisie voor gemeente Beverwijk. Via een digitale inspraak willen we met u in gesprek hierover om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten voor de Groenvisie.

Over 10 jaar…

  • is het groen in Beverwijk kleurrijk en divers. We hebben een robuuste groenstructuur met veel waarde voor bijen en vlinders;
  • is het groene erfgoed goed zichtbaar en zijn we trots op het groen in Beverwijk en in ons eigen buurt;
  • verbindt het groen ons in Beverwijk. We hebben ‘groene’ routes en werken soms samen aan kleine buurttuintjes;
  • hebben we tijdens hete zomers koele, schaduwrijke, groen plekken op loopafstand van de woning. De groengebieden helpen bij hevige regen tijdelijk het water op te vangen;
  • heeft iedereen van ons een of meer lievelingsplekken in het groen. Want, we hebben dan verschillende groene parken en verblijfsgebieden met uiteenlopende mogelijkheden voor de gebruiker.
Missing media-item.

Het groen in de gemeente Beverwijk is van en voor ons allemaal. We gebruiken groen om in te sporten of wandelen. We genieten van groen als aankleding van onze wijk en het geeft een beeld van onze historie. 

We zijn steeds meer afhankelijk van groen voor het opvangen van hevige buien en extreme hitte. Het groen vormt een leefgebied voor verschillende soorten dieren en planten en draagt stevig bij aan ons eco-systeem. Groen is belangrijk en heeft op verschillende manieren invloed op een prettig leefklimaat voor de inwoners van de gemeente Beverwijk. Dit zijn de waardes die groen kan hebben, nu en in de toekomst. In deze Groenvisie beschrijven we de visie op de waardes van het groen in Beverwijk.

Groenvisie - Samen gaan we voor groen >