Nieuwe procedures in de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe procedures in de Omgevingswet voor het behandelen van initiatieven en vergunningaanvragen. Voor het (ver)bouwen van een gebouw of gebruik van grond of gebouwen is vaak een vergunning nodig, ook onder de Omgevingswet. Als uw plannen keurig binnen de regels van het tijdelijke omgevingsplan passen, verandert er eigenlijk niets. De behandeling duurt 8 weken.

Maar als uw plannen niet in het omgevingsplan passen?

Dan kan de gemeente in sommige gevallen toch helpen. Dat kan door af te wijken van het omgevingsplan (BOPA) of door een deel van het omgevingsplan te wijzigen.
Maar de gemeente wijzigt alleen het omgevingsplan voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij hele grote projecten.

U vindt hieronder meer informatie over de BOPA.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) in Beverwijk

Participatie bij omgevingsvergunning(en)

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen/initiatieven noemen we participatie. Het is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet onderstreept nog eens het belang van participatie. Wanneer u na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente moet u aangeven of u de omgeving/omwonenden heeft betrokken bij uw plan. De gemeente weegt participatie mee in de besluitvorming over uw plan/initiatief: wie u heeft betrokken, hoe u hen heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan.