In het subsidieregister staan per jaar de verleende subsidies vermeld.

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een bedrag dat de gemeente Beverwijk onder voorwaarden verstrekt aan:

  • inwoners
  • verenigingen
  • organisaties

De gemeente verstrekt dit bedrag voor het uitvoeren van activiteiten of projecten die de gemeente niet zelf doet. Het gaat om activiteiten en projecten waar de inwoners van Beverwijk voordeel bij hebben.

Welke organisaties en verenigingen krijgen subsidie van gemeente Beverwijk?

Ieder jaar wordt een lijst opgesteld. Hierop staat welke organisaties of verenigingen subsidie krijgen. U vindt de lijsten onder de kop ‘Downloads’.

Heeft deze informatie u geholpen?