Voor het aanvragen en toekennen van een subsidie zijn voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening. De gemeenteraad heeft in mei 2022 een nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld.

Subsidie aanvraag voor of op 30 mei 2022

Heeft u een subsidie aangevraagd voor of op 30 mei 2022? Of heeft u een subsidie gekregen vóór of op 30 mei 2022 waarover u een verantwoording moet indienen? Dan gelden de voorwaarden en regels van de Algemene Subsidieverordening 2016 voor uw subsidie. Kijk in de beschikking (brief) die u van ons heeft gekregen. Hierin staat:

  • wanneer u de verantwoording moet indienen,
  • en wat u daarvoor moet indienen.

Subsidie aanvraag na 30 mei 2022

Vraagt u een subsidie aan na 30 mei 2022? Dan gelden de voorwaarden en regels van de Algemene Subsidieverordening 2022 voor uw subsidieaanvraag.