Subsidie verantwoorden

Wanneer u subsidie ontvangt, moet u na de activiteit(en) een verantwoording opsturen. Dit moet bij eenmalige en jaarlijkse subsidies. De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel deel. Met deze verantwoording laat u zien of het doel is bereikt. En hoe het subsidiebedrag is besteed.

Hoe u de subsidie moet verantwoorden hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag. En of het een eenmalige of jaarlijkse subsidie is. Kijk ook in de beschikking (brief) die u van de gemeente heeft gekregen. Hierin staat informatie over wanneer u de verantwoording moet opsturen en wat u hiervoor moet aanleveren.

Eenmalige subsidie

Wilt u een eenmalige subsidie verantwoorden? Bekijk dan de pagina via onderstaande knop.

Jaarlijkse subsidie

Wilt u een jaarlijkse subsidie verantwoorden? Bekijk dan de pagina via onderstaande knop.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon van de gemeente. Deze staat bovenaan uw beschikking (brief).

Heeft deze informatie u geholpen?