Op deze pagina kunt u de subsidie verantwoorden. Het is belangrijk dat de verantwoording voldoet aan de voorwaarden. Lees daarom vooraf alle informatie op deze pagina goed door. U leest hier welke informatie wij van u vragen en wanneer wij de subsidie definitief vaststellen.

Verantwoording indienen

Een subsidie verantwoorden kan op twee manieren. Zorg vooraf dat u de informatie bij de hand heeft. Dan gaat het indienen van de verantwoording makkelijker en sneller.

Online verantwoorden

 • Als inwoner logt u in met DigiD. Zo weet de gemeente zeker dat zij met de juiste persoon te maken heeft. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op website van DigiD.
 • Als organisatie/stichting/vereniging of onderneming logt u in met eHerkenning. eHerkenning is de digitale identiteit voor bedrijven en organisaties. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u die aanvragen op www.eherkenning.nl. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. Als u inlogt met eHerkenning dan worden uw organisatiegegevens automatisch gevuld.
 • Het is ook mogelijk om in te loggen zonder eHerkenning. U heeft dan een KvK inschrijvingsnummer nodig. U moet alle organisatiegegevens handmatig invullen.

Subsidie verantwoorden

Schriftelijk verantwoorden

U kunt de subsidieverantwoording met alle documenten toesturen via de post naar de gemeente Beverwijk. Ook kunt u de subsidieverantwoording afgeven bij de balie op het Stadhuis.

Wanneer moet ik de jaarlijkse subsidie verantwoorden? En waar bestaat de verantwoording uit?

Hieronder staat de informatie die wij van u nodig hebben. Het is belangrijk om alle informatie te krijgen zodat wij de verantwoording goed kunnen beoordelen. Alleen complete verantwoordingen nemen wij in behandeling. In het online formulier op de website kunt u alle informatie invullen en uploaden. Wilt u een leeg formulier om de verantwoording goed te kunnen voorbereiden? Klik dan hier om een pdf van het formulier te downloaden.

Jaarlijkse subsidies tot en met € 10.000

 • Jaarlijkse subsidies tot en met €10.000 worden direct vastgesteld. Wel levert u na afloop van de activiteit(en) een kort inhoudelijk en financieel verslag aan. Dit moet voor 1 juli in het jaar na het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend.
 • We stellen het op prijs als u in het verslag gebruik maakt van beeldmateriaal (bijv. foto’s, artikelen). En ervaringen van deelnemers/bezoekers.

Jaarlijkse subsidies van meer dan € 10.000

 • Bij een jaarlijkse subsidie van meer dan €10.000 moet u na afloop van de activiteit(en) een verantwoording indienen. Dit moet voor 1 juli in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend.
 • De verantwoording bestaat uit:
  • Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en of aan de verplichtingen is voldaan.
  • Een overzicht van inkomsten en uitgaven (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.
  • Bij subsidies van meer dan €75.000 levert u ook een controleverklaring aan van een onafhankelijk accountant.

Andere gegevens

Let op: Het kan zijn dat u andere gegevens moet aanleveren. Dat leest u in de beschikking (brief) die u heeft gekregen over de subsidie.

De gemeente stelt de hoogte van de subsidie definitief vast

Heeft u een jaarlijkse subsidie van meer dan €10.000 ontvangen? Dan stelt de gemeente de subsidie uiterlijk op 30 september in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend definitief vast.

Let op:

 • Als uw verantwoording niet compleet is, dan vragen wij u om extra informatie. Het kan dan langer duren voordat u een besluit ontvangt.
 • Zijn niet alle activiteiten uitgevoerd en is het subsidiebedrag niet helemaal uitgegeven? Dan kan de gemeente het resterende bedrag terugvragen.
 • Heeft u meer geld uitgegeven of waren er minder inkomsten? Dat is voor uw eigen risico. U heeft geen recht op meer subsidie dan het bedrag dat in de beschikking stond.

Heeft u vragen over het verantwoorden van uw subsidie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Deze vindt u bovenaan in de beschikking (brief) die u heeft ontvangen.

Heeft deze informatie u geholpen?