Vanaf 14 juli 2023 is de Subsidieregeling Samenleving Beverwijk(externe link) in werking getreden. Hierin staan de voorwaarden en regels die gelden bij het aanvragen en toekennen van subsidies binnen het sociaal domein. 

Deze regels gelden voor aanvragen van subsidies voor activiteiten in 2024 en verder.
 

Linken:

Subsidieregeling Samenleving Beverwijklink naar pdf bestand  We hebben dit document zo gemaakt dat u snel en makkelijk er doorheen kunt klikken.

Subsidieregeling Samenleving Beverwijk op overheid.nl (externe link) Hier vindt u de officiële publicatie van de subsidieregeling.

Vraag en antwoord

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze subsidieregeling. 

Hieronder hebben we al een aantal vragen beantwoord. Als het antwoord op uw vraag er niet bij staat, stel uw vraag dan via het contactformulier met als onderwerp "Subsidieregeling Samenleving".

Waarom is deze subsidieregeling belangrijk voor mijn subsidieaanvraag?

In de Subsidieregeling Samenleving staat voor welke activiteiten we subsidies verstrekken en wat de voorwaarden zijn. Dit is belangrijk voor uw subsidieaanvraag. De gemeente toetst subsidieaanvragen aan de regeling. En kan een aanvraag weigeren als deze niet past binnen de genoemde activiteiten, of niet aan de voorwaarden voldoet. Het is belangrijk dat uw subsidieaanvraag voldoende informatie geeft zodat de gemeente goed kan beoordelen of deze past binnen de regeling. Lees de regeling daarom goed door. 

Over welke subsidies gaat deze subsidieregeling?

Deze subsidieregeling gaat alleen over subsidies binnen het sociaal domein. Het gaat om de volgende beleidsthema’s:

De subsidieregeling bevat per beleidsthema een verdere uitwerking. In de Toelichting bij de regeling zijn bepaalde artikelen verder toegelicht en verduidelijkt.   

Vanaf wanneer geldt deze subsidieregeling?

De subsidieregeling is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op activiteiten vanaf 2024 en verder. Voor eenmalige en jaarlijkse subsidies voor activiteiten in 2023 geldt de regeling nog niet. 

Kan de subsidieregeling gewijzigd worden/zijn?

Ja, deze subsidieregeling zal jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Het is dus belangrijk om bij een nieuwe aanvraag de subsidieregeling (opnieuw) te bekijken. 

Mijn subsidieaanvraag gaat over verschillende beleidsthema’s, welke regels zijn van toepassing?

Als aanvragen aan meerdere beleidsthema’s raken (bijvoorbeeld een sportactiviteit voor de jeugd) zal de gemeente de aanvraag naast deze deelregelingen leggen en beoordelen aan welke regels in dat geval moet worden voldaan. Dit is maatwerk waarbij we stapeling van regels zullen voorkomen.

Subsidieplafonds Sociaal domein 2024

Een subsidieplafond is een maximaal bedrag dat beschikbaar is voor een bepaald subsidiedoel, voor een bepaalde periode. Hieronder kunt u per subsidiedoel zien wat het subsidieplafond is. De officiële publicatie is hier(externe link) te vinden.

Subsidiedoel

Subsidieplafond

Eenmalige subsidies Vernieuwing maatschappelijke ondersteuning

€ 80.000

Eenmalige subsidies Kunst en cultuur

€ 26.000

Jaarlijkse subsidies Jeugdsport

€ 27.600

Eenmalige subsidies Sportstimulering

€ 25.000

Kansrijke start

€ 47.500

Heeft deze informatie u geholpen