Sportclubs kunnen in aanmerking komen voor een Jeugdsportsubsidie. Als bijdrage in de kosten voor de inzet om de jeugd te laten sporten.

Welke voorwaarden gelden er?

1. De vereniging is gevestigd binnen de gemeente Beverwijk of heeft hoofdzakelijk betalende jeugdleden uit Beverwijk
2. De vereniging is niet uit op winst
3. De vereniging heeft betalende jeugdleden die in Beverwijk wonen
4. De vereniging is aangesloten bij een door NOC*NSF erkende landelijke sportbond of sportunie

Jeugdsportsubsidie aanvragen

De aanvraag moet voor 1 november ingediend zijn. De aanvraag bestaat uit:

  • een volledig ingevuld en ondertekent aanvraagformulier;
  • een bewijs van de contributie betaling aan de landelijk sportbond;
  • een bewijs van het aantal Beverwijkse jeugdleden. Gerekend vanaf 1 september van het vorige jaar. Het bewijs vermeldt alleen de geboortedata en postcode-gegevens.

Eerste aanvraag?

Vraagt u voor de eerste keer jeugdsportsubsidie aan? Lever dan ook de volgende documenten in:

1. Een kopie van de statuten van de sportclub
2. Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
3. Een kopie van de aanmelding bij de NOC*NSF erkende landelijke sportbond

Maak voor het inleveren van het subsidieverzoek gebruik van het digitale aanvraagformulier. De gevraagde kopieën kunt u uploaden.

Heeft deze informatie u geholpen?