Nieuwe bestrating en aanpak wateroverlast Bankenlaan

We gaan een deel van de Bankenlaan opnieuw bestraten. Daarbij verbeteren we meteen de waterafvoer. Hier leest u er meer over.

We bestraten een deel van de Bankenlaan opnieuw

De bestrating in het westelijke deel van de Bankenlaan is aan vernieuwing toe. Het gaat om het deel Bankenlaan tussen de Kaagweg en de Creutzberglaan. 

We verbeteren de waterafvoer via de weg om wateroverlast tegen te gaan. We verplaatsen de afvoerputten (kolken) voor regenwater. De weg kan zo meer regenwater opvangen en afvoeren via het schoonwaterriool. Daardoor heeft u minder wateroverlast op de weg en mogelijk ook in de tuinen.

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar

Half juni werken we de technische plannen verder uit. Zodra bekend is wanneer de aannemer begint, delen wij deze informatie. En informeren wij over de bereikbaarheid.

We proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken

De werkzaamheden zullen een aantal weken tot hinder leiden. Daarom stemmen we de planning van de werkzaamheden af met Begraafplaats Duinrust. Uiteraard houden we ook rekening met de bereikbaarheid voor omwonenden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Deel die voor 15 juni

Wij zien eventuele vragen of opmerkingen graag tegemoet. U kunt tot 15 juni reageren via telefoonnummer 0251-256 256. Vraag naar het Ingenieursbureau.

Heeft deze informatie u geholpen?