Op woensdag 22 mei 2024 vindt een informatiebijeenkomst plaats voor inwoners van de IJmond-regio over industrie en gezondheid. Het doel is om inwoners te informeren over diverse zaken die op dit gebied spelen. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland) en wethouders van de IJmond-gemeenten zijn aanwezig bij deze bijeenkomst.

Tijd en locatie

Datum: woensdag 22 mei 2024
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur, einde 22.00 uur
Locatie: Telstar-stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst tot en met maandag 20 mei 2024. Vul hiervoor het aanmeldformulier informatieavond industrie en gezondheid in.

Plenair programma

Minister Adriaansens en staatssecretaris Heijnen lichten het lopende proces toe om te komen tot maatwerkafspraken (ondersteuning op maat voor de verduurzaming) met Tata Steel Nederland. Ook worden twee rapporten toegelicht die recent zijn gepubliceerd. 

De Expertgroep Gezondheid IJmond licht hun advies 'Gezondheid geborgd'  toe. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lichten het rapport 'Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?'  van de externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom toe.

Na de presentaties kunnen aanwezigen vragen stellen aan de bestuurders.

Themasessies

Na het plenaire programma zullen er parallel drie themasessies gehouden worden over de rapporten:

  • Gezondheid geborgd
  • Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?
  • Geluidbeheer Industrieterrein IJmond

In de drie themasessies is er ruimte om inhoudelijke vragen over de verschillende rapporten te stellen. Vertegenwoordigers van de verschillende organisaties zullen inwoners in de themasessies te woord staan.

De aanwezigheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is onder voorbehoud van eventuele parlementaire verplichtingen.