Per 2 mei 2022 moet Coffeeshop Stingray aan de Belgiëlaan haar deuren sluiten. Uit een bestuurlijke rapportage blijkt dat de exploitanten van de coffeeshop niet meer van goed levensgedrag zijn. Hierdoor voldoen de exploitanten niet meer aan de voorwaarden van het Coffeeshopbeleid Beverwijk. De burgemeester trekt daarom de  exploitatievergunning en gedoogverklaring van de coffeeshop in. Tegen het besluit tot intrekking van de exploitatievergunning staan rechtsmiddelen open. De coffeeshopexploitanten kunnen bezwaar indienen. Daaropvolgend kunnen ze bij de rechter voorlopige voorziening aanvragen.

Bestrijding van ondermijning

De sluiting past binnen de brede aanpak voor bestrijding van ondermijning in de gemeente Beverwijk. “Mijn doel is om een einde te maken aan ondermijnende activiteiten. In Beverwijk is er geen plek voor malafide ondernemers en ondernemingen, aldus burgemeester Smit.

De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zet de gemeente in op een schone, hele en veilige stad. Dit doet de gemeente onder andere door problemen integraal aan te pakken en handhavend op te treden wanneer nodig.