Wethouder Hanneke Niele heeft vandaag haar handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

‘Er zijn al veel bouwstenen waar de aanpak tegen eenzaamheid op kan voortbouwen. Met een regionale aanpak zoeken we de samenwerking in netwerkverband, want meer inzet kan leiden tot minder eenzame inwoners als hen bijvoorbeeld meer kansen worden geboden om betekenisvolle relaties aan te gaan of hun sociaal netwerk uit te breiden’, aldus de wethouder. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Beverwijk gaat het om 45% (blijkt uit cijfers van het RIVM) van de 75-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 200 gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.” 

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl

Vijf pijlers

De vijf pijlers zijn de start van de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers richten lokale partijen een duurzame aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt.

  1. Bestuurlijk commitment
  2. Creëer een sterk netwerk
  3. Betrek mensen, eenzamen zelf
  4. Werk aan een duurzame aanpak
  5. Monitoring en evaluatie
Wethouder Hanneke Niele ondertekent namens de gemeente Beverwijk voor één tegen eenzaamheid