Langs het Noordzeekanaal in Velsen-Noord staan zes windmolens. Sinds een paar maanden wekken ze elektriciteit op. Ze produceren groene elektriciteit voor zo’n 22.000 huishoudens.  Eneco en de samenwerkingspartners willen de financiële opbrengst delen met de omgeving. Daarom stellen zij jaarlijks geld beschikbaar voor projecten die de IJmond helpen verduurzamen of die de leefbaarheid helpen verbeteren. Dat geld wordt via het zogenaamde Gebiedsfonds Windpark Spuisluis beschikbaar gesteld. Het exacte bedrag afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Naar schatting is het jaarlijks zo’n 30.000 Euro. Om dit geld te verdelen is Eneco op zoek naar leden voor de selectiecommissie.

Wil je helpen Beverwijk, Velsen en Heemskerk duurzamer te maken? Wil je de IJmond vergroent of dat de biodiversiteit verbetert? Heb je daar wel ideeën over?

Als lid van de selectiecommissie van het Gebiedsfonds Windpark Spuisluis help jij beslissen waar het geld naartoe gaat. Om het geld uit het Gebiedsfonds Windpark Spuisluis zo goed mogelijk te besteden, zoeken we leden voor de selectiecommissie. Deze selectiecommissie bestaat uit 3 tot 5 leden. Een functie in de selectiecommissie is onbetaald.

Taken selectiecommissie

De selectiecommissie is verantwoordelijk voor communicatie over het fonds en voor de werving van projectaanvragen. Jaarlijks beoordeelt de selectiecommissie de aanvragen en beslist de commissie over de toekenning van het geld. Hier legt de commissie verantwoording over af aan Windpark Spuisluis. De commissie wordt ondersteund door gemeente Velsen. 

Wie zoeken we?

Voor de invulling van de selectiecommissie (3-5 personen), zijn we op zoek naar maatschappelijk betrokken kandidaten die in Beverwijk, Velsen of Heemskerk wonen. Leden van de selectiecommissie zijn onafhankelijk als het gaat om de besluitvorming over de besteding van het geld. Bij voorkeur is elke gemeente in de commissie vertegenwoordigd.

Interesse?

Enthousiast geworden? Laat dat dan vóór vrijdag 31 maart 2023 weten via https://www.lyyti.in/Gebiedsfondsspuisluis(externe link).
De selectiegesprekken zijn van maandag 10 tot en met vrijdag 14 april 2023, eventueel online.