Gemeente Beverwijk verduurzaamt haar wagenpark wanneer wagens aan vervanging toe zijn. Sinds mei rijden er twee elektrische handhavingsauto’s en rijden er vier nieuwe vrachtwagens op de duurzame dieselvariant: HVO100. Dit helpt de gemeente bij het verlagen van haar CO2-voetafdruk.  

“We verduurzamen ons wagenpark op logische momenten. Als bedrijfswagens aan vervanging toe zijn, zoeken we naar toekomstbestendige, CO2-neutrale alternatieven. Zo ontstaat duurzaam voordeel”. Nevin Özütok, wethouder Duurzaamheid

De gemeente heeft verschillende bedrijfswagens in haar bezit om werkzaamheden uit te voeren. Een aantal van deze bedrijfswagens was aan vervanging toe. Een logisch moment om het wagenpark te verduurzamen en ook in de toekomst minder CO2 uit te stoten. 

Rijden op duurzame diesel

Eind maart en begin mei werden twee bedrijfswagens van team Veiligheid, Toezicht en Handhaving vervangen door volledig elektrische wagens. Daarnaast rijden vier nieuwe vrachtwagens niet langer op milieubelastende diesel, maar op HVO100, een duurzame dieselvariant. HVO is een voor 90% CO2-neutrale brandstof en gemaakt van afgewerkt plantaardig en dierlijk restafval (zoals oliën en vetten). Ook wordt de uitstoot van roet en stikstof oxiden gereduceerd en is de zwaveluitstoot nagenoeg nihil. 

In totaal heeft de gemeente nu 8 benzine- en dieselauto’s ingeruild voor 4 elektrische wagens en 4 voertuigen op HVO. De laatste paar auto’s op gas en benzine worden naar verwachting de komende 3 tot 5 jaar vervangen.

Veel duurzame initiatieven om trots op te zijn

De gemeente gaat voor een betaalbare duurzame samenleving. Inwoners en ondernemers staan hierin centraal. In Beverwijk zijn al veel duurzame initiatieven die zorgen dat minder CO2 wordt uitgestoten. Daar kunnen we als samenleving trots op zijn. 

Als gemeente willen we ook zelf het goede voorbeeld geven. We hebben al interessante maatregelen genomen, waaronder het verduurzamen van ons wagenpark. Daarnaast werken we al sinds 2010 vanuit een gasloos stadhuis. Maar er kan nog veel meer.

Ideeën om CO2-uitstoot verder te reduceren 

Met de organisatie brengen we alle acties en maatregelen in kaart die kunnen bijdragen aan verdere reductie van CO2-uitstoot. In juni presenteren wij onze ideeën om CO2-uitstoot te reduceren. We delen onze inzichten en ervaringen zodat andere organisaties in Beverwijk hier hun voordeel mee kunnen doen. Bericht: CO2-voetafdruk gemeente