Zuiderkade

De werkzaamheden aan de verhardingen en rioleringen aan de Zuiderkade zijn eind mei 2024 afgerond. Lees hieronder wat er precies is aangepast. 

Tussen augustus 2023 en mei 2024 heeft firma Heijmans de werkzaamheden aan de Zuiderkade uitgevoerd. Dit werk is in meerdere fasen uitgevoerd. Daarbij zijn zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid voor de ondernemers verbeterd. Dit is onder andere gedaan door:

  • het vervangen en toevoegen van openbaar groen en bomen;
  • het aanpassen van parkeervoorzieningen;
  • het aanbrengen van een nieuwe rijweg met verkeer remmende maatregelen op de T-splitsingen (zonder de bedrijvigheid te hinderen);
  • het aanbrengen van een voetpad;
  • het verbeteren van de bestaande inritten naar bedrijven;
  • en het vervangen van de openbare verlichting.

Dit najaar zorgen we voor nieuwe beplanting 

In een aantal plantvakken planten we dan bomen. Dit voeren we uit tijdens het plantseizoen in het najaar 2024. In de plantvakken zetten we eerst tijdelijk lage beplanting en bloemen.

Heeft u vragen? 

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Beverwijk via 0251 - 256 256. 

Heeft deze informatie u geholpen?