Door veroudering van de openbare ruimte in de Zuiderkade is het nodig maatregelen te nemen. In 2022 is samen met ondernemers en bewoners een ontwerp uitgewerkt. Daarbij zijn zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid voor de ondernemers als uitgangspunt meegenomen. De maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:

 • het vervangen en toevoegen van openbaar groen en bomen;
 • het aanpassen van parkeervoorzieningen;
 • het aanbrengen van een nieuwe rijweg met verkeer remmende maatregelen op de T-splitsingen (zonder de bedrijvigheid te hinderen);
 • het aanbrengen van een voetpad;
 • het verbeteren van de bestaande inritten naar bedrijven;
 • en het vervangen van de openbare verlichting.

Wat gaat er gebeuren?

Openbare ruimte algemeen

De inrichting van de Zuiderkade blijft functioneel. Wel maken we de inrichting vriendelijker en groener. Vooral in het beginstuk van de Zuiderkade komen brede stroken met bomen en onder beplanting. Dat kan door de weg iets te verschuiven. Tegelijk markeren we de parkeerplaatsen beter en komt het totaalbeeld er verzorgder uit te zien. Aan de kant van de Carwash komt naast de strook met bomen en/of parkeerplaatsen een doorgaand voetpad. Daarmee wordt de Zuiderkade ook voor niet gemotoriseerd verkeerd beter toegankelijk. 

Verkeer en parkeren

De verharding passen we voor een deel aan en de openbare parkeervakken worden duidelijk aangegeven. De hoeveelheid bestaande parkeervakken in de openbare ruimte worden zoveel mogelijk gecompenseerd in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een doorgaand voetpad.

Riolering en afwatering

Het gemengde rioolstelsel in de Zuiderkade is nog in goede staat. Wel verbeteren we we de hemelwaterafvoer die via de straatputten wordt afgevoerd. Langs de nieuwe rijbaan komt een gootconstructie die een eigen hemelwaterafvoer krijgt. De hemelwaterafvoer komt op het openwater van de Pijp. Ook houden we het in het ontwerp rekening met de klimaatontwikkelingen.

Openbare verlichting

Een groot deel van de openbare verlichting vervingen wij in 2020 door energiezuinige LED armaturen en masten. Alle lichtmasten schilderen we in 2022 grijs (RAL kleur 7030). De nieuwe lichtmasten kunnen pas na een jaar geschilderd worden. Dit omdat de verf niet direct op de gegalvaniseerde laag hecht. We streven naar een compleet nieuw kabelnet voor de openbare verlichting.

Participatie

Op 17 februari 2022 heeft er een tweede inloopmiddag plaatsgevonden. Er zijn opnieuw reacties ontvangen op het schetsontwerp. Deze worden intern behandeld en verwerkt. Hierna zijn er met een 5-tal bedrijven aan de Zuiderkade gesprekken gevoerd om deze wijzigingen te bespreken. De wijzigingen zijn in deze gesprekken goed ontvangen.

Het Definitief Ontwerp (DO) dat hieruit volgde is op 22 november 2022 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Het DO en de inspraaknotitie, waarin de opmerkingen en reacties van belanghebbenden zijn beantwoord, zijn via onderstaande links te downloaden

Met het vaststellen van het DO kunnen we de realisatie van de herinrichting gaan voorbereiden.

Planning

 • 4de kwartaal 2022: Maken bestek en tekeningen.
 • 1ste kwartaal 2023: Aanbestedingsprocedure.
 • 1ste kwartaal 2023: Diverse nutsbedrijf werkzaamheden gepland door derden, vooruitlopend op de civiele werkzaamheden.
 • 2de 3de kwartaal 2023: Uitvoering project.
 • Begin 4de kwartaal 2023: Werkzaamheden gereed.

Meer informatie

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider via 0251 256 256

Zijn de documenten niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?