Door veroudering van de openbare ruimte in de Zuiderkade is het nodig maatregelen te nemen. Op 22 juni 2021 is de voorbereiding van de herinrichting Zuiderkade gepresenteerd tijdens de presentatie over de Spoorzone. De maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:

 • het vervangen en toevoegen van openbaar groen en bomen;
 • het aanpassen van parkeervoorzieningen;
 • het aanbrengen van een nieuwe rijweg met verkeer remmende maatregelen op de T-splitsingen;
 • het aanbrengen van een voetpad;
 • het verbeteren van de bestaande inritten naar uw bedrijf;
 • en het vervangen van de openbare verlichting.

Wat gaat er gebeuren?

 • Openbare ruimte algemeen

De inrichting van de Zuiderkade blijft functioneel. Wel maken we de inrichting vriendelijker en groener. Vooral in het beginstuk van de Zuiderkade komen brede stroken met bomen en onder beplanting. Dat kan door de weg iets te verschuiven. Tegelijk markeren we de parkeerplaatsen beter en komt het totaalbeeld er verzorgder uit te zien. Aan de kant van de Carwash komt naast de strook met bomen en/of parkeerplaatsen een doorgaand voetpad. Daarmee wordt de Zuiderkade ook voor niet gemotoriseerd verkeerd beter toegankelijk. 

 • Verkeer en parkeren

De verharding passen we voor een deel aan en de openbare parkeervakken worden duidelijk aangegeven. De hoeveelheid bestaande parkeervakken in de openbare ruimte worden zoveel mogelijk gecompenseerd in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een doorgaand voetpad.

 • Riolering en afwatering

Het gemengde rioolstelsel in de Zuiderkade is nog in goede staat. Wel verbeteren we we de hemelwaterafvoer die via de straatputten wordt afgevoerd. Langs de nieuwe rijbaan komt een gootconstructie die een eigen hemelwaterafvoer krijgt. De hemelwaterafvoer komt op het openwater van de Pijp. Ook houden we het in het ontwerp rekening met de klimaatontwikkelingen.

 • Openbare verlichting

Een groot deel van de openbare verlichting vervingen wij in 2020 door energiezuinige LED armaturen en masten. Alle lichtmasten schilderen we in 2022 grijs (RAL kleur 7030). De nieuwe lichtmasten kunnen pas na een jaar geschilderd worden. Dit omdat de verf niet direct op de gegalvaniseerde laag hecht. We streven naar een compleet nieuw kabelnet voor de openbare verlichting.

Participatie

Tot 6 augustus heeft u reacties kunnen geven op het voorlopig ontwerp. Op 28 oktober heeft er een inloopmiddag plaatsgevonden met de indieners van reacties. Daar zijn de reacties besproken en worden verwerkt door de  vakafdeling (verkeer, groen en ontwerp openbare ruimte).

Binnenkort komen we op terug en zullen de direct belanghebbenden wederom worden uitgenodigd om dit te bespreken.

Planning

 • juli 2021: bedrijvenbrief over plannen en VO
 • derde kwartaal 2021: verwerken van de reacties en zo nodig aanpassen van het VO
 • derde en vierde kwartaal 2021: maken van het DO
 • eerste kwartaal 2021: aanbestedingsprocedure
 • tweede kwartaal 2022: uitvoering

Meer informatie

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider via (0251-) 256 256.

Downloads

Tek nr. 2021-301 blad 1 en 2 Zuiderkade herinrichting voorlopig ontwerp dd. 29-06-2021.

Heeft deze informatie u geholpen?