Beverwijk. Je stad in IJmond-Noord is de nieuwe merknaam voor Beverwijk. Het merk is het resultaat van een project om tot een breed gedragen en toekomstgericht stadsimago te komen. Op dinsdag 18 januari 2022 was de presentatie. Benieuwd?

Wat maakt Beverwijk nu en in de toekomst uniek?
Welke verhalen doen recht aan dat unieke aanbod? Wat zijn onze herkenningspunten?
Hoe kunnen we onze stad positief op de kaart zetten?
Met welke merkwaarden definiëren we onze positie in de regio?

Dat zijn de vragen die we wilden beantwoorden. Dat hebben we gedaan samen met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen. Op basis van het eerder vastgestelde DNA van Beverwijk. Met de huisstijl geven we het stadsimago een gezicht: stoer, stads en sympathiek met herkenbare Beverwijkse iconen. Een dynamische huisstijl die partners op hun eigen manier kunnen toepassen.

Toolkit - Beverwijk. Je stad in IJmond-Noord.(externe link)

Beverwijk. Je stad in IJmond-Noord

IJmond-Noord is de naam voor het gebied boven het Noordzeekanaal. Het economisch centrum van de IJmond, met Beverwijk als hart. Binnen IJmond-Noord is de verbinding groot. Stakeholders helpen elkaar graag vooruit, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Door de term IJmond-Noord te gaan gebruiken, maken we deze verbinding expliciet. Door ons gezamenlijk als IJmond-Noord te profileren, nemen we onze plek in náást IJmond-Zuid. Als eigen merk binnen de MRA, maar wel duidelijk met elkaar verbonden. Een groot voordeel: IJmond-Noord is géén bekend begrip, we kunnen dit merk dus nog lading geven.

IJmond-Noord: een platform

Stakeholders binnen IJmond-Noord kunnen op het merk IJmond-Noord ‘landen’ en meedoen. Zo kunnen we elkaar als spelers in dit gebied gaan versterken. Qua aanbod, ontwikkeling en qua verhaal. Dat geldt voor Beverwijk, maar ook voor Wijk aan Zee, Heemskerk en Velsen-Noord. En het geldt ook voor alle organisaties, netwerken, instellingen, ondernemers en cultuurmakers. Of voor bestaande merkconcepten zoals LEV of de Beverwijk Business Docks. IJmond-Noord is als de achternaam die we delen.

Samenwerken is onze kracht

Merkpartners dragen actief bij aan de borging van het merk en de ontwikkeling van Beverwijk en IJmond-Noord. Dat kunnen organisaties, bedrijven, netwerken of instellingen zijn. Als merkpartner ben je mede-eigenaar van het merk. En je geeft er invulling aan binnen je eigen organisatie, projecten en samenwerkingen. Daarnaast draag je ideeën aan voor het versterken van het aanbod en het creëren van kansen. En je zet je in als ambassadeur. 
Zo koppelen we al onze activiteiten, kwaliteiten en verhalen aan elkaar, en zetten we Beverwijk en IJmond-Noord stevig op de kaart. Als merkpartner kun je je eigen icoon en woordmerk laten ontwerpen in de stijl van het stadsmerk. En we bieden je een podium op het platform ijmond-noord.nl(externe link).

Wil je je aansluiten en merkpartner worden? Mail naar communicatie@ijmond-noord.nl.