Tata Steel is van plan om in 2045 CO2 – neutraal staal te produceren. Hiervoor zette Tata Steel het project Groen Staal op. Dit gaat om een nieuwe manier van produceren. Daar bouwt Tata Steel straks nieuwe installaties voor en breekt oude af. Als omwonende of betrokkene kunt u reageren op wat Tata Steel van plan is te onderzoeken. Dat doet u door het indienen van een zienswijze.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) organiseert 2 bijeenkomsten om omwonenden te informeren over de plannen van Tata Steel en te laten zien hoe u zienswijzen indient:

  • 6 februari: 19.30 – 21.30 uur – Stadhuis Beverwijk – inloop vanaf 19.00 uur
  • 8 februari: 19.30 – 21.30 uur – Telstar Stadion – inloop vanaf 19.00 uur

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan online(externe link).

Januari 2024 – c-NRD door Tata Steel ingediend

Tata Steel heeft op 24 januari 2024 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de c-NRD, ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In deze c-NRD staat omschreven wat de plannen zijn van Tata Steel en welke effecten op de omgeving zij van plan zijn te onderzoeken. Bijvoorbeeld: Welke uitstoot is er in de lucht? Wat gebeurt er met de grond die wordt afgegraven, hoeveel stof veroorzaakt de nieuwe fabriek en hoeveel geluid maakt de verbouwing? 

Als omwonende of betrokkene kun je reageren op wat Tata Steel van plan is te onderzoeken. Dat doe je door het indienen van een zienswijze.

De OD NZKG hoort graag welke effecten op milieu en omgeving voor jou belangrijk zijn binnen het project Groen Staal. De zienswijzen wegen ze mee in hun beoordeling van de c-NRD.

Ben je niet aanwezig, maar heb je wel een vraag, maak dan gebruik van dit formulier(externe link).

Plannen voor Groen Staal

Tata Steel is van plan om in 2045 CO2-neutraal staal te produceren. Hiervoor heeft Tata Steel het project Groen Staal opgezet. Dit gaat om een nieuwe manier van produceren en daar wil Tata Steel straks nieuwe installaties voor bouwen en oude afbreken. De OD NZKG kijkt naar de plannen voor deze verbouwing en of Tata Steel zich aan de milieu-, bodem- en bouwregels houdt. Dat zijn wetten en regels die voor iedereen gelden.

Voor meer informatie ga je naar tata.odnzkg.nl/groen-staal(externe link).