Herdenken en vieren Keti Koti

Op zaterdag 30 juni organiseert stichting Ma-Jong samen met Initiatiefgroep Keti Koti Beverwijk (in oprichting) en andere partners een herdenkingsmoment voor het slavernijverleden. En op zondag 1 juli organiseren zij activiteiten voor de viering van de afschaffing van de slavernij. Het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 staat in het teken van erkenning, gerechtigheid en herstel.

Zondag 30 juni - Herdenking in de Grote Kerk 

Op zondag 30 juni wordt Keti Koti herdacht in de Grote Kerk van 19.00 tot 20.30 uur. Iedereen is welkom. De herdenking begint met een waterritueel en opening door Mariska de Jong. Burgemeester Martijn Smit houdt een korte toespraak. Vervolgens spelen trompettisten van defensie de Taptoe. Daarna nemen de aanwezigen twee minuten stilte in acht. Hierna legt Burgemeester Martijn Smit namens het gemeentebestuur een krans. Ook initiatiefgroep Keti Koti (in oprichting) zal een krans leggen. Na de kransleggen spreekt ondernemer en Beverwijker Reginald Elstak over zijn ervaringen in zijn lezing "Kunnen we het even ergens over hebben?", met een blik naar de toekomst. 

Donderdag 11 juli - Lezing in Bibliotheek IJmond Noord 

Op donderdag 11 juli houdt Dhr. Drs. Laurens Olijfveld een lezing: "Katibo en haar onmenselijkheden, begaan tijdens de Trans-Atlantische Slavernij en Slavenhandel." Aansluitend is er een dialoogtafel. Deze bijeenkomst start om 18.00 uur in Bibliotheek IJmond Noord. 

Eerdere activiteiten - Historische rondleiding en tentoonstelling 

Op 13 april 2024 vond er een historische rondleiding plaats vanuit de Grote Kerk naar Museum Kennemerland. Deze rondleiding was gericht op het koloniale erfgoed van de gemeente Beverwijk. Daarnaast is er in Museum Kennemerland een tijdelijke tentoonstelling over de Marron cultuur van 6 april tot en met 6 juli 2024.

Over Keti Koti 

Keti Koti is een Surinaamse term voor Gebroken Ketenen. Het verwijst naar de jaarlijkse herdenking op 30 juni en viering op 1 juli, die de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen markeert. Op deze dagen staan we stil bij de gruwelijkheden van die tijd. En vieren we de vrijheid. Burgemeester Martijn Smit benadrukt: "We kwamen vorig jaar voor het eerst samen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing ervan te vieren. Ik realiseerde me dat ik veel verhalen ken, maar nog lang niet alles. Het herdenken, vieren en bewust worden van het slavernijverleden is van groot belang. Door Keti Koti te herdenken en te vieren, tonen we respect voor elkaar en erkennen we onze geschiedenis. Bewustwording is essentieel om inzicht te krijgen in hoe het slavernijverleden