Het project Landgoed Adrichem biedt een oplossing voor knelpunten, wensen en problemen die speelden in en om Park Overbos. Zoals de wens om uitbreiding van de hockeyvelden, om de parkbeleving te verbeteren en de geluids- en parkeeroverlast op te lossen. Landgoed Adrichem is het resultaat van een intensief participatietraject met de sportverenigingen, buurtbewoners en stichting Park Overbos. De gemeenteraad heeft de plannen in 2018 goedgekeurd.

In de raadsvergadering van 23 december 2021 neemt de gemeenteraad een beslissing over het Definitief ruimtelijk ontwerp. Hiervoor zal het raadsvoorstel inhoudelijk op 9 december 2021 in de Raadcommissie worden besproken. Beide vergaderingen zijn online. U kunt deze volgen via de website.

Participatie

Landgoed Adrichem vormt het resultaat van een participatietraject van onder andere de sportverenigingen, buurtbewoners en stichting Park Overbos. Via de online flitspeiling en de ontmoetingen tijdens de Dag van het Park in het voorjaar van 2019 hebben veel inwoners input kunnen geven. Ook de klankbordgroep heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerp. 

Voor de uitwerking naar het Definitieve Ruimtelijk Ontwerp hebben drie werkgroepen een belangrijke bijdrage gegeven. 

De volgende elementen zijn ingegeven vanuit het participatieproces en hebben een plek in het ontwerp gekregen:

 • Ruimte om in het groen te recreëren: een ligweide met bomen als aanvulling op het dichte groen elders in het park
 • Beweegaanleidingen voor ongedwongen en ongeorganiseerd sporten: met QR trimroute
 • Calisthenics/bootcamp
 • Meer ruimte voor de inpassing van een skatebaan
 • Faciliteiten en parkbeleving voor mensen met een beperking, ook visueel
 • Natuurvriendelijke oevers met wisselend talud voor meer biodiversiteit langs het water
 • Watertappunt: bij voorkeur nabij de Vlindertuin
 • Hergebruik van bestaande vissteiger langs Foreestpad
 • Schaaktafels
 • Picknicktafels en bankjes voor recreatief gebruik van het park
 • Pluktuin/ecologisch bosje/tiny forest: bij voorkeur nabij de Vlindertuin
 • Een afgesloten hondenspeelveld

Meer impressies

Vierde hockeyveld met nog een deel van de vijver
Voorlopig ontwerp Landgoed Adrichem

Een project in 4 fasen

Fase 1 en 2 betreffen de optimalisatie van het sportpark. Dit is bijna afgerond. De voetbalclubs hebben nieuwe kunstgrasvelden gekregen, waardoor ruimte is ontstaan om de hockey naar het sportpark te verhuizen.

In fase 3 en 4 gaat het om de optimalisatie van het park Overbos. Er komt een nieuwe vijver en de kwaliteit van het water in het park wordt aanmerkelijk verbeterd. Het 4e hockeyveld wordt aangelegd. De vrijgekomen ruimte van de huidige hockeylocatie krijgt een nieuwe invulling en de Laan van Adrichem wordt een openbare weg.

Watercompensatie en waterberging

Direct bij het eerste ontwerp is de aanleg van een hockeyveld op de locatie van de huidige vijver meegenomen. Een deel van de vijver (ca. 5800 m2) wordt hiervoor gedempt. Aan de andere kant van sporthal De Walvis komt een nieuwe vijver met dezelfde afmeting als de gedempte oppervlakte. De locatie van de nieuwe vijver verbetert de kwaliteit van het water. Ook komt er een nieuw afvoersysteem en een grotere capaciteit voor de berging van regenwater. Deze wijzigingen zorgen voor een parkindeling die beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. De beleving van het water en het park wordt fijner: jong en oud zullen genieten van de nieuwe natuur met leuke (water)speelplekken, voldoende zitbanken, mooie routes én een prachtige vijver. Het water biedt ook veel mogelijkheden om te vissen.

Vrije ruimte hockeylocatie

Het verplaatsen van de hockeyvelden en het clubhuis van BHC Overbos maakt ruimte vrij voor het park. Samen met de omgeving, de Vlindertuin en de afdeling beheer wordt een mooi groenplan gemaakt met daarin onder andere fruit- en notenbomen en bessenstruiken. Zo wordt het park niet alleen kijkgroen maar sluit het aan bij de wensen van de omwonenden. Het totale groenplan zorgt voor een mooie overgang van het bestaande deel van het park naar het nieuwe deel. Het nieuwe deel biedt ruimte om verschillende functies te plaatsen zoals bijvoorbeeld de skatebaan. Met voldoende afstand tot de woningen en de parkeerplaats van de Walvis kan de skatebaan onderdeel worden van het park. Een plek met voldoende beschutting voor de jeugd en tegelijkertijd voldoende zichtlijnen en routes om te zorgen voor een veilige omgeving. 

De gemeenteraad heeft op 29 april 2021 besloten bij de uitwerking naar het Definitief Ontwerp de vrijkomende hockeylocatie in te vullen als “groen recreatief park met ruimte voor een woningbouwlocatie aan de Heemskerkerweg ten behoeve van een beperkt aantal woningen conform de huidige bebouwing in de Heemskerkerweg en deze keuze mee te nemen in het Definitief Ontwerp”.

Adrichemlaan

De huidige Adrichemlaan krijgt een verbindende functie. De nu nog afgesloten laan wordt openbaar toegankelijk voor voetgangers. Langs de laan komen brede hagen als een natuurlijke bescherming van de sportvelden. Zo wordt sport en park met elkaar verbonden en ontstaat het Landgoed Adrichem: een park voor jong en oud om in het groen te sporten, te ontspannen en te ontmoeten.

Heeft deze informatie u geholpen?