Het project Landgoed Adrichem biedt een oplossing voor knelpunten, wensen en problemen die speelden in en om Park Overbos. Zoals de wens om uitbreiding van de hockeyvelden, om de parkbeleving te verbeteren en de geluids- en parkeeroverlast op te lossen. Landgoed Adrichem is het resultaat van een intensief participatietraject met de sportverenigingen, buurtbewoners en stichting Park Overbos. De gemeenteraad heeft de plannen in 2018 goedgekeurd.

In april 2021 beslist de gemeenteraad over het Voorlopig Ontwerp van fase 3 van Landgoed Adrichem. Daarvóór wilden we graag de mening van de Beverwijkers over het ontwerp horen. Tot en met 24 februari kon u uw mening geven. De vragenlijst is nu gesloten.

Meer impressies

Missing media item.
4e hockeyveld met deel vijver
Missing media item.
Voorlopig ontwerp Landgoed Adrichem

 

Een project in 4 fasen

Fase 1 en 2 betreffen de optimalisatie van het sportpark. Dit is bijna afgerond. De voetbalclubs hebben nieuwe kunstgrasvelden gekregen, waardoor ruimte is ontstaan om de hockey naar het sportpark te verhuizen.

In fase 3 en 4 gaat het om de optimalisatie van het park Overbos. Er komt een nieuwe vijver en de kwaliteit van het water in het park wordt aanmerkelijk verbeterd. Het 4e hockeyveld wordt aangelegd. De vrijgekomen ruimte van de huidige hockeylocatie krijgt een nieuwe invulling en de Laan van Adrichem wordt een openbare weg.

Watercompensatie en waterberging

Direct bij het eerste ontwerp is de aanleg van een hockeyveld op de locatie van de huidige vijver meegenomen. Een deel van de vijver (ca. 5800 m2) wordt hiervoor gedempt. Aan de andere kant van sporthal De Walvis komt een nieuwe vijver met dezelfde afmeting als de gedempte oppervlakte. De locatie van de nieuwe vijver verbetert de kwaliteit van het water. Ook komt er een nieuw afvoersysteem en een grotere capaciteit voor de berging van regenwater. Deze wijzigingen zorgen voor een parkindeling die beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. De beleving van het water en het park wordt fijner: jong en oud zullen genieten van de nieuwe natuur met leuke (water)speelplekken, voldoende zitbanken, mooie routes én een prachtige vijver. Het water biedt ook veel mogelijkheden om te vissen.

Vrije ruimte hockeylocatie

Het verplaatsen van de hockeyvelden en het clubhuis van BHC Overbos maakt ruimte vrij voor het park. Samen met de omgeving, de Vlindertuin en de afdeling beheer wordt een mooi groenplan gemaakt met daarin onder andere fruit- en notenbomen en bessenstruiken. Zo wordt het park niet alleen kijkgroen maar sluit het aan bij de wensen van de omwonenden. Het totale groenplan zorgt voor een mooie overgang van het bestaande deel van het park naar het nieuwe deel. Het nieuwe deel biedt ruimte om verschillende functies te plaatsen zoals bijvoorbeeld de skatebaan. Met voldoende afstand tot de woningen en de parkeerplaats van de Walvis kan de skatebaan onderdeel worden van het park. Een plek met voldoende beschutting voor de jeugd en tegelijkertijd voldoende zichtlijnen en routes om te zorgen voor een veilige omgeving. Bij de invulling van het vrijgekomen deel (gebied binnen de stippellijn op de kaart) wordt de motie van de gemeenteraad meegenomen.

Zuidelijk parkdeel

De jeu de boules-vereniging verhuist naar de korfballocatie. Zo komt de huidige locatie vrij. Dit wordt een belangrijke entree richting het park. In overleg met de Vlindertuin krijgt deze plek een nieuwe groene invulling en wordt onderdeel van het totale park. De locatie van de Vlindertuin blijft ongewijzigd. Het andere deel van het park, onder de huidige vijver, krijgt de functie van waterbuffering. Dit betekent dat de ruimte nog steeds onderdeel blijft van het park, inclusief de huidige speeltuin. Alleen op momenten van extreme regenval, wanneer het riool moeite heeft om het water af te voeren, kan in dit deel van het park extra water worden opgevangen.

Laan van Adrichem

De huidige Adrichemlaan krijgt een belangrijke verbindende functie. De nu nog afgesloten laan wordt openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Daardoor ontstaat er een nieuwe route vanaf de Spoorsingel naar het park. Langs de laan komen brede hagen als een natuurlijke bescherming van de sportvelden. Zo wordt sport en park met elkaar verbonden en ontstaat het Landgoed Adrichem: een park voor jong en oud om in het groen te sporten, te ontspannen en te ontmoeten.

Participatie

Landgoed Adrichem vormt het resultaat van een participatietraject van onder andere de sportverenigingen, buurtbewoners en stichting Park Overbos. Via de online flitspeiling en de ontmoetingen tijdens de Dag van het Park in het voorjaar van 2019 hebben veel inwoners input kunnen geven. Ook de klankbordgroep heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerp. De komende periode wordt het Voorlopig Ontwerp van het parkdeel nog verder uitgewerkt en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij de uitwerking naar een Definitief Ontwerp volgt opnieuw een participatieronde met gebruikersgroepen, belanghebbenden en geïnteresseerden. 

Heeft deze informatie u geholpen?