Beverwijk wil maatschappelijke organisaties tegemoetkomen voor stijgende prijzen

Veel maatschappelijke organisaties hebben last van stijgende kosten. Voor energie, maar bijvoorbeeld ook voor loon- en materiaalkosten. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom deze organisaties in 2024 tegemoetkomen. Zij zijn namelijk belangrijk voor de inwoners van de gemeente. Het college legt daarom een voorstel aan de gemeenteraad voor om de subsidie voor deze organisaties te verhogen. In oktober beslist de raad over het voorstel. 

Belangrijke maatschappelijke dienstverlening

De gemeente subsidieert elk jaar vele maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn binnen de beleidsvelden jeugd, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en gezondheid. Deze organisaties, van groot tot klein, leveren belangrijke maatschappelijke dienstverlening en organiseren activiteiten voor inwoners. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld    maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek. Maar ook om speeltuinen, muziekverenigingen en sportverenigingen die hun aanbod hebben toegespitst op mensen met een beperking. 

Voorstel om organisaties te compenseren

Het Rijk heeft vorig jaar aangekondigd dat gemeenten extra geld ontvangen als gevolg van de inflatie en prijsstijgingen. Onder andere om het voortbestaan van belangrijke publieke en maatschappelijke voorzieningen niet in gevaar te laten komen. Afgelopen zomer is duidelijk geworden hoeveel extra geld gemeente Beverwijk ontvangt. Met gebruikmaking van dit budget wil het college in 2024 de maatschappelijke organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen tegemoetkomen met een extra subsidieverhoging. 

De organisaties voor wie dit geldt ontvangen een brief van de gemeente.