NS en Beverwijk gaan intensiever samenwerken

Gemeente Beverwijk en NS hebben een akkoord bereikt over een samenwerking voor herontwikkeling van de voormalige fietsenstalling. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

NS en de gemeente gaan met de samenwerking onderzoeken hoe de voormalige fietsenstalling plaats kan maken voor nieuwbouw. Hiermee geven zij verder invulling aan de stedenbouwkundige visie voor de Stadskant Spoorzone. Ook gaan de partijen kijken hoe het treinstation kan worden opgeknapt en of er ruimte is voor een parkeergarage op de P+R Wijckermolen.

Herontwikkeling voormalige fietsenstalling

Door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst wordt na Ankie's Hoeve ook voor de ontwikkellocatie Stationsplein gewerkt aan concrete plannen. De basis voor die plannen is gelegd met de stedenbouwkundige visie die de gemeenteraad heeft vastgesteld in april 2023.

NS gaat in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig plan maken voor de herontwikkeling van de voormalige fietsenstalling. Dit is een kansrijke locatie voor woningbouw met voorzieningen pal naast een OV-knooppunt. Hier zijn ook andere functies mogelijk die het gebied gezelliger en veiliger maken en gebruik van het openbaar vervoer vergroten. Het aantal en type woningen en de eventuele andere functies worden uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan.

Renovatie treinstation 

NS kijkt wat er verbeterd kan en moet worden aan het stationsgebouw en gaat samen met de gemeente op zoek naar geld voor deze verbetering. De gemeente is op haar beurt bezig om locaties te zoeken die in aanmerking komen voor een parkeergarage. De P+R Wijckermolen is één van die locaties. De gemeente onderzoekt of daar een parkeergarage fysiek past boven de P+R en hoe die kan worden gefinancierd.

Stedenbouwkundig plan na de zomer 

NS start na de zomer met het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Hierbij vindt ook overleg plaats met de omgeving. In 2025 wordt over dit plan een besluit genomen. Bij een positief besluit kunnen de procedures worden gestart om de bestemming te wijzigen. Als dit voorspoedig verloopt, kan de bouw beginnen in 2027.

"De samenwerking met NS voor de herontwikkeling van de voormalige fietsenstalling en de verbeteringen aan het treinstation markeert een belangrijke mijlpaal voor de Spoorzone in Beverwijk”, zegt Ali Bal, wethouder Spoorzone. “Dit project zal de leefbaarheid en toegankelijkheid van Beverwijk versterken, inclusief het verbeteren van de entree van onze stad. Daarnaast streven we naar de ontwikkeling van een nieuwe parkeergarage, terwijl we ons blijven inzetten voor het bevorderen van het openbaar vervoer. Ik kijk uit naar een constructieve samenwerking en het gezamenlijk realiseren van deze ambitieuze plannen."