Brief ontvangen? Vul de veiligheidsmonitor in! 

Deze week ontvangen 6400 inwoners een uitnodiging om de Veiligheidsmonitor 2023 in te vullen. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. We verwachten de resultaten van het onderzoek in maart 2024.


Brief ontvangen? Doe mee aan het onderzoek

Burgemeester Martijn Smit: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die een brief hebben ontvangen de monitor invullen. Alleen als veel mensen de monitor invullen krijgen we een goed en betrouwbaar beeld. Het is belangrijk dat we weten wat er leeft en speelt in onze gemeente. Deze informatie helpt ons om de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren”.  

Deelnemers onderzoek 

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Inwoners kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek. 


Uitkomsten onderzoek 

Hoe veilig is jouw buurt? Ben je de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Is er veel rommel bij jou op straat? Ervaar je overlast van buren of rondhangende jeugd? Dit zijn enkele vragen die in de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners in onze gemeente. De resultaten laten zien hoe de inwoners van onze gemeente denken over overlast,  buurtproblemen en het samenleven in de wijk ervaren. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijkse onderzoek voor het maken van keuzes en beleid op het gebied van veiligheid.