Over ons

Beverwijk is een middelgrote gemeente met grote uitdagingen. En nog grotere ambities. Om die waar te maken zoeken we talentvolle mensen. Mensen die flexibel zijn en het hoofd koel weten te houden. Die zich thuis voelen in een organisatie die in beweging is, waar iets gebeurt! Mensen die het verschil weten te maken voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Werken voor de gemeente Beverwijk is niet gewoon een baan, je hebt impact. Je doet werk dat zin heeft. Jouw werk draagt bij aan het functioneren van de gemeente en de tevredenheid van de inwoners en ondernemers.

Organigram

Onze organisatie bestaat uit 12 teams, elk met ongeveer 25 betrokken en enthousiaste collega’s. Onze teams zijn divers: in werkveld en in samenstelling. Gezamenlijk zetten wij ons dagelijks in voor Beverwijk.

organigram gemeente Beverwijk
Organigram van de gemeente Beverwijk
 • Team Sociaal Beleid: de beleidsontwikkeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Kunst en Cultuur, Jeugd, Sport en Onderwijs
 • Team Werk, Inkomen & Zorg A&B: de uitvoering en alle ondersteunende taken van de diverse wet- en regelgeving binnen het sociale domein, zoals de participatiewet, de WMO en inburgering
 • Team Publieke Dienstverlening: het behandelen van het binnenkomend klantverkeer via telefoon, balie, internet en post volgens het principe: klaar terwijl u wacht! (Klant Contact Centrum) en behandeling van complexe aanvragen op het gebied van bevolking en burgerlijke stand (Burgerzaken).
 • Team Ruimtelijk Beleid: de ontwikkeling van ruimtelijk beleid in de stad en het dorp.
 • Team Leefomgeving: zorgt voor de regulering van de fysieke leefomgeving op het gebied van beleid, uitvoering, toezicht en handhaving.
 • Team Ingenieursbureau: het beheer van de data met betrekking tot de openbare ruimte, inclusief de basisregistraties BAG en BGT.
 • Team Openbare Ruimte: zorgt voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, inclusief de begraafplaats en de kinderboerderij.
 • Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving: ondersteunen, adviseren en voeren de regio op het gebied van openbare orde en veiligheid en de crisis- en rampenbestrijding, sociale veiligheid en de Boa’s.
 • Team Financiën en Control: de advisering van bestuur en gemeentelijke budgethouders over het beleid en het toepassen daarvan op het gebied van financiën, belastingen en inkoop en aanbesteding. Advisering over en toezicht op de wijze waarop wij om moeten gaan met privacygegevens en vertrouwelijke informatie.
 • Team Facility: ondersteunen de organisatie op facilitair gebied: huisvesting, inrichting, bodediensten, vergaderaccommodatie, post en archief, ICT en alle intern gerichte vragen (Servicedesk).
 • Team Advies: de beleidsontwikkeling, advies en ondersteuning voor de gehele organisatie op de vakgebieden HR, Communicatie, Concernadvies, Collegesecretariaat en Juridische Zaken.

Onze missie

Beverwijk. Een stad van aanpakkers en doordouwers. Van doe maar gewoon en gewoon doen. Van dadendrang en praktische oplossingen op de vierkante meter. Een stad ook met grote opgaven, grootstedelijke ontwikkelingen en buitengewone problematiek. Dat is het decor waar wij als gemeentelijke organisatie in acteren. Samen met de inwoners en ondernemers pakken wij de kansen, zoeken naar dwarsverbindingen en bundelen we de energie.

Agathakerk Beverwijk
De Agathakerk in Beverwijk met uitzicht op winkelstraat de Breestraat en op de achtergrond het Rode Kruis Ziekenhuis en staalbedrijf Tata Steel

Onze visie

Werken met plezier

We werken in een omgeving die veilig en vertrouwd voelt. We zijn collegiaal. En respecteren elkaar zoals we zijn. We zijn betrokken, werken plezierig samen en weten elkaar te vinden. Ook teamoverstijgend. Vanuit huis of op kantoor, vanaf goed ingerichte werkplekken.

Onze taken en doelen zijn duidelijk. Hierin is veel ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan hierbij hand in hand. We benutten persoonlijke drijfveren en kwaliteiten.

Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, contact en gezelligheid. Successen vieren we. We leren en evalueren. En daar nemen we tijd voor. Ook fouten maken hoort erbij. En daar leren we allemaal van.

Buiten de lijntjes kleuren

We werken met en voor onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. We gaan voor het beste resultaat. Soms is buiten de lijntjes kleuren nodig. We denken creatief en oplossingsgericht mee. Wanneer het kan, zoeken we naar ruimte in regels en randvoorwaarden. We bieden oplossingen die het verschil maken.

Kustdorp Wijk aan Zee - gemeente Beverwijk
Wijk aan Zee

Samen en in samenhang

Deze tijd van continue verandering vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. We werken vanuit maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities. We vinden elkaar rondom een thema of project. Dwars door de organisatie heen. In gesprek en verbinding met alle betrokkenen in de gemeente én regio.

Wijkertoren
De Wijkertoren

Van zorgen voor naar zorgen dat

We trekken niet meer alles naar ons toe. We zien waar de energie zit. Waar mogelijk sluiten we aan bij initiatieven uit de samenleving. Hierin maken we keuzes. En die leggen we uit. 

Ook verandert de samenwerking met onze partners: van opdrachtgeverschap naar partnerschap. We staan open voor  ideeën en vertrouwen op elkaars professionaliteit. We geven daarvoor de ruimte.

Sportpark Adrichem
Sportpark Adrichem

Maximaal digitaal en dichtbij

We gaan voor in-één-keer-goed. We communiceren helder en duidelijk. We zetten net dat stapje extra. Excellente dienstverlening; daar gaan we voor.

Stationsplein Beverwijk
Stationsplein en Stadhuis