Tekst onder constructie.

Publicaties rekenkamercommissie 2002-2023

Zijn de besluitenlijsten niet toegankelijk voor u niet? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Publicaties 2023

Publicaties 2022

Publicaties 2021

Publicaties 2020

Meedoen-onderzoek meldingen openbare ruimte

Publicaties 2019

Publicaties 2018

Publicaties 2017

Publicaties 2016

Publicaties 2015

Publicaties 2014

Publicaties 2013

Publicaties voor 2013

Heeft deze informatie u geholpen?