De rekenkamercommissie Beverwijk is onafhankelijk en doet onderzoek naar de doelmatigheid (efficiency) en doeltreffendheid (effectiviteit) van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente. De rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie Beverwijk is lid van NVRR(externe link) (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies).

Het onderzoek van de rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in hun kaderstellende en controlerende taak. Voor de inwoners van de gemeente wordt zichtbaar hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de plannen en het beleid van de gemeente.

De selectiecriteria en de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn te lezen in het Reglement van Orde en het onderzoeksprotocol rekenkamercommissie 2018. En onze privacyverklaring vindt u ook op deze pagina.

Werkwijze

De rekenkamercommissie bestaat uit 5 leden. Waarvan 3 externe leden, onder wie de voorzitter, en 2 gemeenteraadsleden.

Ieder jaar maakt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid rekenkameronderzoek. Soms wordt gekozen voor een QuickScan (korte analyse) of een kort onderzoek waarvan de resultaten staan in een rekenkamerbrief. Het onderzoeksprogramma wordt altijd ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

De gemeenteraad van Beverwijk, maar ook inwoners, instellingen en organisaties kunnen een verzoek voor een onderzoek indienen. Inwoners en bedrijven kunnen daarvoor het contactformulier gebruiken. De indiener wordt door de rekenkamercommissie uitgenodigd om zijn verzoek nader toe te lichten. De rekenkamercommissie beslist binnen een maand of het verzoek in het onderzoeksprogramma komt of niet. De reden van afwijzing wordt altijd gemeld.

Publicaties

Zijn de besluitenlijsten niet toegankelijk voor u niet? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Publicaties 2022

Publicaties 2021

Publicaties 2020

Meedoen-onderzoek meldingen openbare ruimte

Publicaties 2019

Publicaties 2018

Publicaties 2017

Publicaties 2016

Publicaties 2015

Publicaties 2014

Publicaties 2013

Publicaties voor 2013

Heeft deze informatie u geholpen?