Voor de verkiezingen van het Europees parlement op donderdag 6 juni zoeken wij enthousiaste mensen die graag willen helpen tellen op de stembureaus. Een belangrijke taak, want u draagt daarmee bij aan een goed verloop van de verkiezingen. 

Help op donderdagavond 6 juni mee met het tellen van de stemmen

Als teller helpt u  mee met het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht.  U zorgt dat u om 20:45 uur aanwezig bent op het stembureau waar wij u indelen. Om 21:00 uur start het team met het tellen van de stemmen per partij.

Het tellen van de stemmen gebeurt in de meeste gevallen op het stembureau zelf

Er is één uitzondering: de stemmen van stembureau LTC DEM worden vanaf 21:00 uur geteld op de locatie de Walvis, Van Loenenlaan 1, Beverwijk.

U ontvangt een vergoeding van €40,-

U krijgt deze kort na de verkiezingen uitbetaald.

U krijgt vooraf een digitale training

Na uw aanmelding wordt u ingedeeld en krijgt u een digitale training toegestuurd om uzelf goed voor te kunnen bereiden. Op de locatie zelf wordt u begeleid door de stembureauvoorzitter.

Voorwaarden om te helpen bij het tellen

  • U bent minimaal 18 jaar
  • U bent niet uitgesloten van het Kiesrecht
  • U bent geen politiek ambtsdrager

Geef u op via onderstaande knop ‘Aanmelden teller op stembureau’.

Aanmelden teller op stembureau

Kom ook 6 juni helpen op het stembureau