Verbeterdebuurt en Waaksamen worden Fixi

Melden via één platform, wel zo makkelijk.

Vanaf 1 oktober kunnen inwoners en ondernemers meldingen voor openbare ruimte en veiligheid maken via Fixi. Fixi vervangt de huidige meldingssystemen Verbeterdebuurt en WaakSamen. Het samenvoegen van de systemen maakt het voor inwoners en ondernemers makkelijker om een melding te maken. Daarnaast maakt buurgemeente Heemskerk ook gebruik van Fixi. Melden stopt niet bij de gemeentegrens.

Download de app of meld via de website

Via de pagina www.beverwijk.nl/fixi of de Fixi app kunnen inwoners overal en altijd meldingen openbare ruimte en veiligheid doorgeven aan de gemeente. De Fixi app is beschikbaar voor de besturingssystemen iOS en Android. Inwoners kunnen de apps Verbeterdebuurt en Waaksamen verwijderen van de telefoon en tablet. De gemeente Beverwijk ondersteunt deze systemen niet meer.

Gegevens melder

Fixi vraagt melders om hun naam, e-mailadres en/of telefoonnummer in te vullen. Zo kan de gemeente de melder op de hoogte houden van de afhandeling van de melding via een push bericht in de app of via e-mail. De gemeente gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de melding. De gegevens zijn niet zichtbaar in de openbare kaart. Eventueel kan de gemeente contact met de melder opnemen wanneer er extra toelichting nodig is. Inwoners kunnen ervoor kiezen om de melding anoniem te maken. Dit houdt in dat het voor de gemeente niet mogelijk is om een terugkoppeling te sturen naar de melder.

#EchtWijker

Gelijktijdig met de lancering van Fixi, start de gemeente met de publiekscampagne #EchteWijker. Deze campagne is bedoeld om de meldingsbereidheid onder inwoners te verhogen. De gemeente Beverwijk wil werken aan een schoon, heel en veilig Beverwijk. Daar heeft zij haar inwoners voor nodig. Zij zijn namelijk de ogen en oren in de buurt. Met de campagne legt de gemeente de nadruk op de rol die inwoners zelf kunnen spelen bij het realiseren van een veilig, schoon en leefbaar Beverwijk en Wijk aan Zee.

Makkelijk melden met Fixi