Wij starten aanpak besparing op gas- en elektriciteitsrekening

Hoge energieprijzen vragen om actie

Wij gaan kwetsbare huishoudens helpen met het verlagen van de energierekening. De gasprijzen stijgen en hierdoor ontstaat er bij huishoudens steeds vaker problemen om de rekeningen te betalen. Er zijn huishoudens in Beverwijk met hoge energiekosten, die wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Zij leven in energiearmoede. Door de stijgende gasprijzen wordt deze groep groter en is snel actie nodig. Het Rijk heeft voor Beverwijk € 231.587 ter beschikking gesteld om aan de slag te gaan.

Snelle besparing

In Beverwijk richten we ons allereerst op snelle besparing op gas- en elektriciteitsrekeningen voor onze inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Dit kan door besparingsmiddelen aan te bieden en te helpen installeren. Denk aan tochtstrippen, radiatorfolie en ledverlichting. Daarnaast valt vaak nog veel te winnen door handige tips en informatie te delen en in de wijk beschikbaar te stellen via wijkcampagnes en energiecoaches. Op dit moment wordt de exacte werkwijze voorbereid.

Energiebesparingspakket aanvragen

’’We laten kwetsbare inwoners in Beverwijk niet in de kou staan. Iedereen wil immers graag een warm huis. Daarom ben ik blij dat we nu snel kunnen starten met de aanpak van energiearmoede.’’ - Nevin Özütok, wethouder Duurzaamheid

Samenwerking is het sleutelwoord

Om onze kwetsbare huishoudens te helpen is inlevingsvermogen, kennis van de verschillende wijken, daadkracht, gerichte oplossingen en snelheid nodig. We laten onze kwetsbare inwoners niet in de kou staan. Door samen te werken en kennis en krachten te bundelen, kunnen we dit voorjaar nog van start. Energiecoöperatie ECOBeverwijk, de woningbouwcorporaties en Omgevingsdienst IJmond zijn hierin waardevolle partners. Wijkgericht advies, tips en hulp bij isolatie vormen de eerste stap.

We gaan in gesprek

Wethouder Duurzaamheid Nevin Özütok gaat dinsdag 8 maart samen met een energiecoach van ECOBeverwijk bij een gezin op bezoek. Zij gaan samen in gesprek om te horen wat dit gezin nodig heeft om hun energierekening te verlagen.