De gemeente Beverwijk is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Volwassenen met een kleine beurs kunnen met dit fonds sporten of aan culturele activiteiten meedoen.

Een laag inkomen, maar wilt u meedoen? Het Volwassenenfonds helpt!

Wilt u graag meedoen aan een culturele of sportieve activiteit maar kunt u dit niet betalen? Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur kan helpen. Dit fonds voor volwassenen vanaf 18 jaar, helpt met het betalen van de contributie/het lesgeld voor een sport of culturele activiteit, wanneer u dat zelf even niet kunt. Zo is het toch mogelijk om lid te worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs te doen. Met de bijdrage uit het fonds kunt u een jaar lang meedoen. En mocht het nodig zijn, dan kunt u een extra aanvraag doen voor spullen zoals kleding of de huur van een instrument.

Zo kunt u meedoen

Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur werkt met intermediairs. U kunt dus zelf geen aanvraag indienen. Voorbeelden van intermediairs zijn: hulpverleners, sportbuurtwerkers, buurtsportcoaches of maatschappelijk werkers. Is uw aanvraag ingediend? Binnen 3 weken hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd.

Meer intermediairs gezocht

Om zo veel mogelijk inwoners te bereiken en te helpen is het Volwassenenfonds nog op zoek naar intermediairs in de gemeente Beverwijk. Bent u een zorgprofessional die Beverwijkers met een kleine portemonnee tegenkomt? Meld u aan bij het Volwassenenfonds!

Website Volwasenenfonds