In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat u een verzoek kunt doen om documenten openbaar te maken bij bestuursorganen, dus ook bij de gemeente Beverwijk. Dit heet een Woo verzoek. Veel gegevens zijn openbaar, maar niet alle documenten zijn openbaar gemaakt. De Woo of andere wetgeving bepaalt of bepaalde informatie geschikt is om openbaar te maken. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, kunnen niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. U kunt uw Woo verzoek schriftelijk of via een webformulier doen. De gemeente Beverwijk neemt Woo verzoeken per e-mail niet in behandeling.

Voorwaarden

Uw Woo verzoek gaat over informatie over beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek aangeven welke informatie u precies wilt hebben, of over welke zaak het gaat. Wij moeten voldoen aan uw Woo verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

U geeft in uw Woo verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Is uw verzoek niet specifiek genoeg, dan hoeven wij het verzoek niet te behandelen.

Reden om de Woo verzoek te weigeren

De redenen om uw verzoek te weigeren staan in de Wet Open Overheid (Woo). Er zijn absolute weigeringsgronden. In die gevallen mag de informatie niet worden verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden maakt de gemeente een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals geopenbaard te worden. De gemeente kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de al openbare documenten.

Woo verzoek binnen 4 weken

Wij nemen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. Wij kunnen dit met 2 weken verlengen.

Woo verzoek indienen

U kunt uw Woo verzoek via een webformulier indienen. U krijgt na het invullen van het formulier een ontvangstbevestiging.

Woo verzoek indienen

Of stuur uw Woo verzoek per post naar:

Gemeente Beverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Voor meer informatie kunt u bellen met het telefoonnummer 0251 256 256.

Woo verzoeken bekijken

Woo verzoeken die zijn afgehandeld, zijn te vinden op onze overzichtspagina: Woo verzoeken

Heeft deze informatie u geholpen?