De gemeente Beverwijk heeft een onafhankelijke Commissie voor bezwaarschriften. De leden van de bezwaarcommissie zijn dus niet in dienst van of verbonden met de gemeente Beverwijk. De bezwaarcommissie adviseert het gemeentebestuur over ingekomen bezwaarschriften.

Leden bezwaarcommissie

  • De heer drs. L.J. Heijlman (voorzitter en lid)
  • Mevrouw drs. N.C.M. Mulder  (plaatsvervangend voorzitter en lid)
  • De heer mr. W.S. Zorg (lid)
  • Mevrouw mr. G. Bakker (lid)
  • De heer mr. E. van Kampen (lid)

Mevrouw mr. T. Stratmann is de secretaris van de commissie.

De Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Beverwijk beschrijft de werkwijze en samenstelling van de commissie.

Hoorzitting

De bezwaarcommissie houdt vaak een hoorzitting. Hierbij worden de bezwaarmaker, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventueel andere betrokkenen uitgenodigd. Tijdens de hoorzitting krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaren toe te lichten en kunnen er door de bezwaarcommissie vragen worden gesteld.

U bent niet verplicht om van de hoorzitting gebruik te maken. Als een hoorzitting al is gepland, maar u wilt niet komen dan kunt u zich mondeling of schriftelijk (kan ook per e-mail) bij het secretariaat afmelden.

Soms vindt er geen hoorzitting plaats. Dat is het geval als het bezwaar kennelijk (on)gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk is. In dat geval brengt de bezwaarcommissie op grond van het dossier en het ingediende bezwaarschrift een advies aan het gemeentebestuur uit.

Machtiging

Als u niet zelf naar de hoorzitting kunt of wilt komen, dan kunt u zich op de hoorzitting laten vertegenwoordigen. Iemand anders voert dan namens u het woord. Vaak is dan een machtiging nodig. U kunt iemand machtigen door een briefje te schrijven waarin staat dat iemand anders op de hoorzitting namens u het woord gaat voeren. U moet dit briefje ondertekenen. U kunt ook een machtigingsformulier opvragen bij het secretariaat van de bezwaarcommissie. De machtiging stuurt u op naar het secretariaat of kunt u op de hoorzitting laten overhandigen.

Als een advocaat namens u naar de hoorzitting komt is een machtiging niet nodig.

Natuurlijk kunt u altijd iemand meenemen naar de hoorzitting die u kan steunen.

Vergaderdata

De hoorzittingen zijn om de week op woensdagavond. De hoorzittingen zijn in principe openbaar. Ook zijn de vergaderdata en agenda's van de commissie openbaar.

De geplande hoorzittingsdata zijn:

  • 4 november 2020
  • 25 november 2020

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, mevrouw T. Stratmann via het algemene nummer 0251 256 256 of via info@beverwijk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?